+ เพิ่มบทความใหม่

  แท็ก: โฮมสเตย์

  (1 ผลการค้นหา) • หลบไปให้ใจพัก ที่บ้านระเบียงดาว
    เรากำลังยืนอยู่บนระเบียงไม้ ที่ถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายใต้เงาของดอยหลวงเชียงดาว มีเสียงใครสักคนฮัมเพลงเป็นภาษาลีซอลอยมากับลม ขึ้นชื่อว่าดอยหลวงเชียงดาว หลายคนจะนึกถึงการเดินเท้า ย่างผจญขึ้นไปบนยอดเขาหินปูนสูง ที่ขึ้นชื่อว่าสูงสุดเป็นอั...
  2 total comment 0 | total like 6,239 | total view
  Place สถานที่
1