+ เพิ่มบทความใหม่

ปฏิทินท่องเที่ยว งานแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2557

ปฏิทินท่องเที่ยว งานแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2557

นางสาวภัทรอนงค์เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 2557 ขึ้น โดยนัดเปิดสนาม ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 และนัดปิดสนาม ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่ และเพื่อพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้อง ถิ่น อันนับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายัง จังหวัดน่านเป็นจำนวนมาก

จังหวัดน่าน ดินแดนแห่งขุนเขา เป็น ชุมชนคนต้นน้ำ ที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งชีวิต น้ำ จึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนน่านมาแต่อดีต จากวิถีชีวิตที่งดงามเรียบง่าย และความผูกพันกับสายน้ำน่านในอดีต ชาวน่านจึงมีการแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสามัคคีขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เสน่ห์ของเรือเมืองน่านคือรูปลักษณ์ของเรือที่มีความโดดเด่นสวยงาม ลำตัวจะทำจากไม้ซุงทั้งท่อน มีหัวเรือทำเป็นรูปพญานาคราช นอกจากนั้นแล้ว เรือทุกลำที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเรือที่เป็นสมบัติร่วมกันของชุมชน หรือหมู่บ้าน ซึ่งคนเมืองน่านกว่า 100 หมู่บ้าน มีจำนวนเรือแข่งรวมกันกว่า 200 ลำ จึงนับได้ว่าจังหวัดน่านมีการอนุรักษ์เรือยาวได้เป็นอย่างดีและมีเรือยาวมาก ที่สุดในประเทศไทย งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 2557 จะมีกิจกรรมการออกร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP (ไม่มีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มของมึนเมา)

นอกจากงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านที่จัดขึ้นในเขตตัวเมืองน่านแล้ว ยังมีการแข่งเรืออีกในหลายๆ อำเภอในจังหวัดน่าน อาทิ งานประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามอำเภอท่าวังผา ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 “เรือเล็กพิเศษ 12 ฝีพาย โอเพ่น” ในวันที่ 10 กันยายน 2557 “เรือเล็กแชมป์ชิงแชมป์ 30 ฝีพาย โอเพ่น” ในวันที่ 11 กันยายน 2557 งานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “ชิงถ้วยพระราชทาน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557 งานประเพณีแข่งเรือบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา ในวันที่ 27 กันยายน 2557 งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน (พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา “ชิงถ้วยพระราชทาน” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2557 งานประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อำเภอท่าวังผา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 งานประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2557 และงานประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ในงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2557 ในช่วงเดือนกันยายนตุลาคม 2557 ที่จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 0 5471 0234 ต่อ 138 – 139 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ปฏิทินท่องเที่ยว งานแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2557

(1) ประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามอำเภอท่าวังผา วันที่ 6-7 กันยายน 2557
(2) งานแข่งเรืออำเภอท่าวังผา
"เรือเล็กพิเศษ12 ฝีพาย โอเพ่น" วันที่ 10 กันยายน 2557
"เรือเล็กแชมป์ชิงแชมป์30ฝีพาย โอเพ่น"
(3) ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา "ชิงถ้วยพระราชทาน"
วันที่ 13-14 กันยายน 2557
(4) ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม "ชิงถ้วยพระราชทาน"
วันที่ 20-21 กันยายน 2557
(5) ประเพณีแข่งเรือบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา วันที่ 27 กันยายน 2557
(6) ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง)
อำเภอเวียงสา "ชิงถ้วยพระราชทาน"วันที่ 7-8 ตุลาคม 255
(7) ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อ.ท่าวังผา
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
(8) ประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมป ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
(9) ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน วันที่ 19 ตุลาคม 2557
(10) ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดปิดสนาม "ชิงถ้วยพระราชทาน"
วันที่ 24-25-26 ตุลาคม 2557

เชิญชมการถ่ายทอดสด "งานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน" ผ่านทางเครือข่าย
www.nanlongboat.com
และ www.nannasi.com รายงายผลทาง facebook เพจ เสน่ห์น่านวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนสถานที่ทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จากศาลากลางจังหวัดน่านไปยังศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
กรมการกงสุล จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อน ณ จังหวัดน่าน วันที่ 15 - 19 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ( ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน )
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

อ.ปัว จ.น่าน ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลโลกของกว่างและคืนความสุขให้ประชาชน วันที่ 24 - 30 กันยายน 2557 นี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว อ.ปัว จ.น่าน

ช่วงหน้าฝน ถนนคนน่านย่านการค้ากาดบ้านเก่าหัวเวียงใต้ เอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน ยังเปิดเป็นปกติ
โดยจะมีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนสุมนเทวราช ตั้งแต่หน้าวัดหัวเวียงใต้ไปจนถึงสามแยกร้านชินวัฒนา นักท่องเที่ยวสามารถมาเดินเที่ยวชมบ้านเรือนโบราณ ไหว้พระ และแวะซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ของสองฝากฝั่งถนนสุมนเทวราช ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านเสื้อผ้า ร้านขายของฝากของที่ระลึก ร้านขายยา ร้านดอกไม้ ร้านหนังสือ ร้านตัดผม ฯลฯ
โดยจะจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

ช่วงเวลา

นิยมแข่งขันกันในงานบุญและงานทอดกฐิน การแข่งเรือนัดสำคัญๆ ของจังหวัดน่าน คือ การแข่งในงาน"กฐินสามัคคี" เดิม ปัจจุบันคืองาน "กฐินพระราชทาน" แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท คือประเภทสวยงาม และประเภทความเร็ว การแข่งเรือในเทศกาลทอดกฐินของจังหวัดน่าน ซึ่งจะจัดช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ และเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามยิ่งในจังหวัดภาคเหนืออีกแห่งหนึ่งที่จัดให้มี การแข่งขันเป็นประจำปี คือ การแข่งเรือที่อำเภอเวียงสาซึ่งจะมีการแข่งขันในเทศกาลทานก๋วยสลาก และเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การแข่งเรือในตัวจังหวัด

ความสำคัญ

ลักษณะของเรือเมืองน่าน มาจากตำนานการตั้งเมืองน่านว่า ท้าวนุ่น ขุนฟองซึ่งเป็นต้นเค้าของราชวงศ์ภูคา บรรพบุรุษของเมืองน่านเกิดจากไข่พญางูใหญ่ จึงมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษของชาวน่านกำเนิดมาจากพญานาค อีกประการหนึ่งมีความเชื่อว่าพญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีผลต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ดังนั้นการทำเรือแข่งเป็นรูปพญานาคจึงเป็นการบูชาคุณพญานาคเจ้าแห่งน้ำ และบรรพบุรุษของตนเอง

พิธีกรรม

พิธีกรรมในการแข่งเรือมีมากมายหลายขั้นตอน ตั้งแต่การหาไม้เพื่อขุดเรือ การทำพิธีก่อนโค่นต้นไม้ก่อนขุดเรือ ก่อนนำเรือลงน้ำ และตอนแข่งขัน ผู้ที่ทำพิธี ได้แก่ พ่ออาจารย์ หรืออาจารย์วัดซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับภูต ผี

สาระสำคัญ
การแข่งเรือเป็นประเพณีที่เนื่องด้วยการทำบุญในพุทธศาสนา คือ การทานก๋วยสลาก และการทอดกฐิน แสดงถึงความสามัคคีของชุมชน นอกจากนี้กลวิธีในการเอาชนะคู่ต่อสู้ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่ง ที่ควรสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

ข้อมูลจาก : http://goo.gl/Afv5UJ

facebook fanpage : เสน่ห์น่านวันนี้

สามารถติดตามข่าวสารการแข่งเรือเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nanlongboat.com

TAGS:
Posted by | 16-09-2557 | 10:44
0 total comment 1 | total like 1,590 | total view
likeLike
favoriteAdd to Favorite

Share Link:
 

 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นสมาชิก

  เข้าชม

  1,590

  ครั้ง
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 08/10/2557 18:33:26
  ดูทั้งหมด

  แท็กยอดนิยม


  #กำแพงเพชร
  #ป่าแม่วงก์
  #เที่ยวเชียงใหม่
  งานเทศกาลปีใหม่โล้ชิงช้า
  ชาวอาข่า
  ดอยหลวงเชียงดาว
  ท่องเที่ยว
  บ้านระเบียงดาว
  ประเพณีโล้ชิงช้า
  มือเย็นเมืองเย็น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  อีก้อ
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  เทศกาล
  เที่ยวเชียงราย
  เที่ยวเชียงใหม่
  เมืองเชียงใหม่
  โฮมสเตย์