+ เพิ่มบทความใหม่

วัดเชียงมั่น วัดแรกของเชียงใหม่

วัดเชียงมั่น วัดแรกของเชียงใหม่

วัดเชียงมั่นวัดแรกที่สร้างภายในเมืองเชียงใหม่ คือ วัดเชียงมั่น “เชียงมั่น“ หมายถึงบ้านเมืองที่มีความมั่นคง มีประวัติศาสตร์ยาวนานปรากฎในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ หลังจากที่พระยางำเมือง พญาร่วง และพญามังราย หรือที่ลูกหลานชาวเชียงใหม่รู้จักทั้งสามพระองค์ในนาม สามกษัตย์ ทั้งสามพระองค์ ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 1839  พญามังรายทรงประทับชั่วคราวในระหว่างการควบคุมการสร้างบ้านเมือง และทรงอุทิศตำหนักคุ้มหลวง “เวียงเหล็ก“ ให้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกภายในกำพงเมืองเชียงใหม่ และพระราชทานนามว่า “วัดเชียงมั่น“ จากนั้นคาดว่าจะพังลงมาในสมัยพระเจ้าติโลกราช พระองค์จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ใหม่ด้วยศิลาแลง เมื่อปี พศ. 2014 สิ่งที่น่าสนใจในวัดเชียงมั่น

พระอุโบสถ
เป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนา ที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนพร้อมกับเจดีย์ วิหาร และหอไตร ด้านหน้าอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของศิลาจารึกวัดเชียงมั่น ซึ่งมีข้อความกล่าวถึงการสร้างเมืองเชียงใหม่โดย พยามังราย

เจดีย์ช้างล้อม 
สร้างขึ้นเมื่อปี พศ.1840 เป็นเจดีย์สถาปัตกรรมล้านนา ฐานเจดีย์มีช้างล้อมรอบจำนาน 16 เชือก องค์เจดีย์ผสมสี่เหลี่ยมและทรงกลมปิดทองจังโก ถือเป็นเจดีย์องค์แรกๆของล้านนาและมีเค้าแบบเหมือนเจดีย์บางองค์ในพุกาม

พระแก้วขาว

พระแก้วขาว หรือ พระเสตังคมณี  เป็นพระพุทธรูปประจำพระอง๕ของพระนางจามเทวีแห่งแคว้นหริภูญชัย ครั้งพญามังรายตีเมืองหริภูญชัย ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดเชียงมั่นเมื่อปี พ.ศ. 2022 ในตำนานเมืองบเชียงใหม่เดิมได้ระบุว่า ในพิธีสืบชะตาเมืองได้มีการอัญเชิญ พระแก้วขาวเข้าร่วมด้วยวัดเชียงมั่น ตั้งอยู่บนถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นวัดที่สำคัญและมีประวัติศาสตร์ยาวนานควบคู่กับเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียว


Posted by | 27-03-2558 | 12:10
0 total comment 0 | total like 1,287 | total view
likeLike
favoriteAdd to Favorite

Share Link:
 

 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นสมาชิก

  เข้าชม

  1,287

  ครั้ง
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 27/03/2558 12:15:05
  ดูทั้งหมด

  แท็กยอดนิยม


  #กำแพงเพชร
  #ป่าแม่วงก์
  #เที่ยวเชียงใหม่
  งานเทศกาลปีใหม่โล้ชิงช้า
  ชาวอาข่า
  ดอยหลวงเชียงดาว
  ท่องเที่ยว
  บ้านระเบียงดาว
  ประเพณีโล้ชิงช้า
  มือเย็นเมืองเย็น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  อีก้อ
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  เทศกาล
  เที่ยวเชียงราย
  เที่ยวเชียงใหม่
  เมืองเชียงใหม่
  โฮมสเตย์