+ เพิ่มบทความใหม่

จังหวัด เชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงานตา นามล้ำค่า นครพิงค์

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเคยเป็นเมืองหลวงของอณาจักรลานนาในอดีต จึงมีวัดวาอาราม ที่เก่าแก่ อยู่ทั่วทุกมุมเมือง มีภาษาพูดหรือ “ คำเมือง “ และตัวหนังสือเป็นของตัวเอง ที่มี เอกลักษณ์ รวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เมืองเชียงใหม่ มีชื่อเดิมว่า “ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ “ สร้างขึ้นในปีพ.ศ.1839 โดยมีพญามังรายเป็นผู้สร้าง มีอายุเมืองครบ 700 ปี ในปีพ.ศ. 2539 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ และเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชศรีมา มีดอกทองกวาวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด เป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เป็นที่ตั้งของยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดดเด่นด้วยวัฒณธรรมและประเพณีที่น่าสนใจ สิ่งที่มาเชียงใหม่แล้วต้องไปสักการะ ใช้ได้คือ พระธาตุดอยสุเทพ ที่สร้างถนนทางขึ้นดอยสุเทพโดยครูเข้าเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาเมื่อ ปีพ.ศ. 2478 เชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดที่นิยมในการเดินทางมาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย