+ เพิ่มบทความใหม่

จังหวัด เชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ เคยเป็นเมืองหลวงของอณาจักรล้านนา ก่อนเมืองเชียงใหม่มีอายุเก่าแก่กว่าจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 50 ปี สร้างขึ้นโดยพญามังรายและครองราชย์สมบัติอยู่ จนถึง พ.ศ. 1839 ก่อนจะมาสร้างเมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงรายโดดเด่นที่มีประเพณีและวัฒณธรรมที่หลากหลายชาติพันธ์ในรูปแบบล้านนาไทลื้อ, ไทยใหญ่, ไทยเขิน จากสิบสองปันนา  เพราะทำเลที่ตั้งของเมืองเชียงรายนั้นอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างสามประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศลาว  และประเทศพม่า หรือที่เราเรียก พื้นที่ติดต่อนั้นว่า สามเหลี่ยมทองคำซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย มีชายแดน ไทยพม่า ในอำเภอแม่สาย เหนือสุดของสยาม เป็นแหล่งการค้าที่ได้รับความนิยม

จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของภาคเหนือ มีดอกพวงแสดเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นของกาละสอง