+ เพิ่มบทความใหม่

จังหวัด ลำปาง

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

เขลางค์นครหรือเมืองรถม้า เป็นอีกเมืองที่มีความสำคัญในอณาจักรล้านนา เป็นจุดศูนย์รวมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในอดีตนั้น เมืองลำปางตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าสองร้อยปีเช่นเดียวกับเชียงใหม่ ในช่วงนั้น  พม่าไม่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ชาวบ้าน ย่ำยี ข่มเหง เจ้าพ่อทิพย์ช้างได้รวบรวมชาวเมืองขับไล่พม่าพ้นจากเมืองลำปางได้สำเร็จ ทำให้ลำปางเป็นเมืองแรกในอณาจักรล้านนาที่ปราศจากการปกครองจากพม่า และในเวลาต่อมา ลูกหลานของท่านก็ ได้กอบกู้ เอกราช ขับไล่พม่าออกจากเมืองล้านนาในที่สุด และได้เป็นเจ้าหลวง เมืองเชียงใหม่ ลำพูน น่าน และต้นตระกูลขอลท่าน ปรากฏในพงศาวดารว่า ราชวงศ์ทิพย์จักราชธิวงศ์

ลำปาง มีดอกธรรมรักษา เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด และต้นไม้ประจำจังหวัดคือ กระเจา (ขะจาว)