+ เพิ่มบทความใหม่

จังหวัด ลำพูน

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

เดิมชื่อเมือง หริภุญไชย เป็นเมืองโบราณสมัยพระเจ้าจามเทวี ที่มีอายุประมาณ 1343ปี สร้างเมืองขึ้นโดย ฤาษีว่าสุเทพ เกณฑ์ชนชาติมอญเข้ามาในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง ภาษาท้องถิ่นของลำพูนคือ “ภาษายอง“  มีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ต่างจากคำเมืองของภาคเหนือ เป็นบ้านเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัย

ลำพูนเป็นแหล่งเพาะปลูก ผลไม้ที่ขึ้นชื่อ อย่าง ลำไยและลิ้นจี่ มีดอกทองกวาวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด และต้นไม้ประจำจังหวัดคือ  ต้นจามจุรี