+ เพิ่มบทความใหม่

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภูเขาสลับซับซ้อน จึงมีหมอกปกคลุมตลอดเวลา จนได้สมยานามว่า “เมืองสามหมอก”

แต่เดิมนั้นบริเวณเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นเป้นเพียงสถานที่ที่มีผู้คนซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ และชาวกระเหรี่ยงมาปลูกกระท่อมอาศัยเท่านั้น  ต่อมาประมารปี พ.ศ.2374  เจ้าหลาวงพุทธวงศ์  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เดินทางจากเชียงใหม่เพื่อจับช้างป่ามาฝึกใช้งาน ผ่านมาทางเมืองปาย  เจ้าแก้วมาพิจารณาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำปาย ว่ามีท่าน้ำบริบูรณ์สมควรจะเป็นหมู่บ้าน จึงเรียกชาวบ้านโดยรอบมาชี้แจงว่าจะสร้างหมู่บ้านขึ้นบริเวณนั้น

กาลเวลาผ่านไป  มีผู้คนมาอาศัยหนาแน่นยิ่งขึ้นจนกลายเป็นจังหวัดที่มี ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์  และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกมากมาย 
สถานที่ที่น่าสนใจ
    ปางอุ๋ง
    อุทธยานแห่งชาติทุ่งบัวตอง
    เมืองปาย
    น้ำตกแม่อูคอ เป็นต้น

มีดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวตอง ต้นไม่ประจำจังหวัดคือ ต้นจั่น