+ เพิ่มบทความใหม่

จังหวัด แพร่

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

ในประวัติการสร้างเมืองแพร่นั้น ไม่มีจารึกในที่ใด ต้องอาศัยหลักฐานจากจังหวัดอื่น เชื่อว่าเมืองแพร่นั้น ก่อตั้งขึ้นก่อนเมืองเชียงใหม่ ดังที่ปรากฏในหลักศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงหลักที่ 1
ชื่อเดิมของแพร่ “เวียงโกศัย“ มาจากชื่อดอยที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ โดดเด่นในเรื่องโบราณคดี พบร่องรอยของเมืองโบราณของมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว  4000 ปี  

เรื่องเล่าที่คู่กับคนแพร่ ที่มักจะถูกหยอกเอิน เสมอ คือ “แพร่แห่ระเบิด“ มีผู้ศึกษาเรื่องราวนี้ ว่า เกิดจากการได้ พบลูกระเบิด จากสมัยสงครามโฃลกครั้งที่สอง ชาวบ้านแตกตื่นออกมามุงดู และจัด ฆ้องวง กลองยาวออกมาแห่ต้อนรับก่อนนำลูกระเบิดถวายวัด เพื่อใช้เป็นระฆังจนถึงปัจจุบัน 

ดอกไม้และต้นไมประจำจังหวัด เป็นชนิดเดียวกัน คือ ยมหิน