+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงนิเวศ / เชียงราย


ดอยพญาพิภักดิ์ หรือ ภูหลงถัง

เที่ยวเชิงนิเวศ

ดอยพญาพิภักดิ์ หรือ ภูหลงถัง อยู่ห่างจากถนนเทิง  ขุนตาล เชียงของ เพียง 6 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นยอดเนินสูง สามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อำเภอ คือ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และ อำเภอเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ 18 กิโลเมตร อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับขบวนการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธุ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมา ณ ภูแห่งนี้ หลังจากนั้นเหตุการณ์สู้รบก็ยุติลง ภูหลงถังมีความงดงาม ทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมและไม้เมืองหนาว ที่ว่าการ อำเภอขุนตาล

 วนอุทยานพญาพิภักดิ์เป็นยอดภูเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม บนยอดดอยพญาพิภักดิ์สามารถมองเห็นทะเลหมอกตอนพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงฤดูหนาวทางทิศตะวันออก วันที่วนอุทยานพญาพิภักดิ์ท้องฟ้าแจ่มใสสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและผาตั้งได้อย่างชัดเจน และสามารถชมความสวยงามของแม่น้ำอิงได้ทางทิศตะวันตก และบริเวณวนอุทยานพญาพิภักดิ์และดอยขุนห้วยเจดีย์สภาพป่ายังอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำอิงและแม่น้ำหงาว วนอุทยานพญาพิภักดิ์มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ วนอุทยานพญาพิภักดิ์ยังเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมทหารหาญและราษฎรในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานประทับรอยพระบาทของพระองค์ ลงบนแผ่นปูนพลาสเตอร์ที่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารหาญและราษฎรในพื้นที่ ณ สถานที่แห่งนี้ ซึ่งรอยพระบาทดังกล่าวเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก

ลักษณะภูมิประเทศ   

เป็นยอดเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงามในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 940-1,218 เมตร จุดสูงสุดคือยอดดอยขุนห้วยเจดีย์ มีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ 40%

 พืชพรรณและสัตว์ป่า   

สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและพบป่าดิบเขา อยู่บ้างบริเวณยอดดอยขุนห้วยเจดีย์ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เสี้ยวดอกขาว ก่อ หว้า เหมือด สารภี จำปีป่า จำปาป่า ส่วนพันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เอื้องดิน หญ้าคา หญ้าแฝก หญ้าหางหนู หญ้าสามคน หญ้าไม้กวาด หญ้าเลา มอส และเฟิร์นชนิดต่างๆ เป็นต้น
สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ หมูป่า อีเห็น ชะมด แมวป่า บ่าง เม่น พังพอน ค้างคาว กระรอก กระรอกบิน กระต่ายป่า กระแต เป็นต้น

TAGS:
Posted by | 20-09-2557 | 22:06
0 total comment 0 | total like 2,135 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  2,135

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 05/02/2558 15:45:59

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r