+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงราย


ดอยพระบาททุ่งก่อ

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ดอยพระบาททุ่งก่อ 


ปรากฎขึ้นในสมัยดึกดำบรรพ์ไม่ปรากฎยุคคนใดคนหนึ่งสร้าง แต่ปรากฎแก่สายตาชาวทุ่งก่อมานานหลายร้อยปีบนเทือกเขา ดอยพระบาทจะมีพระบาทเหนือ ผาเล็งโลก ผาเกิ้ง ผาคอม้า พระบาทใต้ พอเดินลงจากดอยก็จะไปที่ดอยโหด ผารถ ผาจ้อง
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ทอดตัวยาวไปทางทิศใต้ มีโขดหินสวยงาม ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ มีความชื้นสูง มีมอส เฟิร์น กล้วยไม้ต่าง ๆ ที่เป็นทั้งสมุนไพรและอาหารของคนในท้องถิ่น
ดอยพระพุทธบาทเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณทางศาสนา เช่น พระธาตุทุ่งก่อ รอยพระบาทเหนือ รอยพระบาทใต้ ผาเล็งโลก ผาเกิ้ง ผาม้า ผาตัด ขุมทรัพย์ ดอกบัวหิน 
บ่อน้ำติ๊บ เป็นต้น

เส้นทางสู่พระธาตุทุ่งก่อ

ได้รับงบประมาณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เงินผัน) 8,000 บาท ในปี พ.ศ. 2525 ตัดถนนสายดอยพระบาท บันได คสล. สร้างครั้งแรก ปี พ.ศ. 2532 ได้บันไดนาคเป็นทางเดินขึ้น - ลง จนถึงปัจจุบัน

พระธาตุทุ่งก่อ

พระธาตุทุ่งก่อ ตั้งอยู่บนดอยพระบาท บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ผู้คนในท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า มีอายุเก่าแก่ เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวตำบลทุ่งก่อ สมัยนั้นมีเพียงตำบลเดียว ปัจจุบันก็คือ ประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้งทั้งหมด
พระธาตุทุ่งก่อคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิ่นเล่าขาน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์โยนกนครเชียงแสน เมื่อวันพุธ เดือน ปีพุทธศักราช 1555 ต่อมาปี พ.ศ. 2039 ตรงกับสมัยพระยาเมืองแก้ว เจ้าครองนครเชียงใหม่ได้ทรงบูรณะพระธาตุ พร้อมกับการสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองดอยพระบาท ทางทิศเหนือและทิศใต้ อยู่บริเวณพระธาตุชาวบ้านเรียกว่า พระบาทเหนือ และทางทิศใต้ได้อีก 1 รอบ ชาวบ้านเรียกว่า พระบาทใต้ ซึ่งมีระยะห่างกันประมาณ 3 กิโลเมตร
ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการบูรณะก่อสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่แทนองค์เก่าที่หักไปตามกาลเวลา คือ พระธาตุที่เห็นในปัจจุบัน
ทุกปีจะมีประเพณีสักการะ พระพทุธบาท ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 (ตรงกับเดือน 8 เหนือ) 
คือวันวิสาขบูชา ชาวบ้านมีความเชื่อและศรัทธาว่า ใครที่ได้มาสักการะ บูชาพระธาตุและพระบาท จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขใน
จะมีพิธีทำบุญตักบาตร สักการะ บูชาพระธาตุ และมีการจุดบั้งไฟภูเขา เพื่อขอฝนตามฤดูกาลก่อทำนาผู้คนในท้องถิ่นและอำเภอใกล้เคียง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มาทำบุญตักบาตรและมีดอกไม้ ธูปเทียน น้ำขมิ้นสมป่อย มาสักการะ พระธาตุและพระบาท เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

รอยพระพุทธบาทเหนือ

เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองสลักลงบนหน้าผา ตั้งเอียงประมาณ 70 องศา ต่ำกว่าฐานพระธาตุเจดีย์ ประมาณ 3 เมตร เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย หันปลายพระพุทธบาทไปทางทิศตะวันตก พระพุทธบาทเหนือ สร้างขึ้นในสมัยพระยาเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งได้ทรงบูรณะพระธาตุพร้อมกับสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ ชาวบ้านเรียกว่า พระบาทเหนือ ตั้งอยู่บริเวณพระธาตุทุ่งก่อ และทางทิศใต้ ชาวบ้านเรียกว่า พระบาทใต้ มีระยะห่างกันประมาณ 3 กิโลเมตร รอยพระพุทธบาทเหนือมีขนาดความกว้าง 59 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร
รอยพระพุทธบาทเหนือมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะ และมาตั้งจิตอธิฐานขอความช่วยเหลือตามที่ตนปรารถนา ซึ่งมักจะได้ตามที่ตนขอไว้แต่จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดด้านศีลธรรม หรือไม่ก็จะมีการบนบานศาลกล่าวด้วยการเสี่ยงทาย ด้วยการยกก้อนหินและการวางไม้

พระพุทธบาทใต้

ตั้งอยู่ทางด้านใต้สุดของดอยพระบาท มีลักษณะเป็นแท่งหินยื่นออกจากยอดดอยไปทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 5 วา บนพื้นที่ลาดเอียงประมาณ 30 องศา มีรอยพระพุทธบาทจำลองสลักตามแนวเอียงของหน้าผา มีความกว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 155 เซนติเมตร สร้างพร้อมกับรอยพระพุทธบาทเหนือ ตรงกับสมัยพระยาเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2039 มีระยะห่างจากรอยพระพุทธบาทเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร
เนื่องจากรอยพระพุทธบาทใต้ มีพื้นที่บริเวณรอบข้างค่อนข้างน้อย คนที่เข้าไปสักการะจำนวนมากไม่ได้ อีกทั้งเป็นระยะทางที่ไกล และการเดินทางไปไม่สะดวกเหมือนรอยพระพุทธบาทเหนือ จึงเป็นการยากที่คนส่วนมากได้เข้าไปสักการะ บูชา ปัจจุบันในวันวิสาขบูชา ชาวบ้านดวงชัย บ้านป่าห้า ได้นำด้ายสายสิญจน์ไปผูกโยงระหว่างรอยพระพุทธบาทเหนือกับรอยพระพุทธบาทใต้ เพื่อให้คนทั้งหลายที่ได้ไปสักการะ บูชาสรงน้ำรอยพระพุทธบาทเหนือเหมือได้สรงน้ำสักการะ บูชารอยพระพุทธบาทใต้เหมือนกัน โดยใช้ด้ายสายสิญจน์เป็นสื่อ

ผาเล็งโลก

มีลักษณะเป็นแท่งหิน ผานี้สูงจากยอดดอยประมาณ 20 เซนติเมตรมีก้อนหินใหญ่โตสามารถไปยืนได้อย่างน้อย 10 คน จะมองเห็นตัวเมืองเชียงราย สายน้ำกกอันคดเคี้ยว พื้นที่ทำการเกษตร และหมู่บ้านที่เด่นชัด ดังนั้นผาแห่งนี้จึงเรียกว่า ผาเล็งโลก (เล็ง แปลว่า ดู) เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพราะยามเย็นชมพระอาทิตย์ตกจากขอบฟ้า

ผาตัด
มีลักษณะเป็นโขดหินคล้ายกับหินที่ตัดแล้ว นำมาวางเรียงต่อกัน เป็นที่นาอัศจรรย์มาก

ผาเกิ๋ง
มีลักษณะเป็นแงคล้ายเรือขุดขนาดเล็ก ชาวบ้านเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเป็นเกิ๋งสำหรับใส่น้ำให้มากิน จุดนี้สามารถมองเห็นหมู่บ้าน ดงชัย บ้านดงป่าสัก บ้านห้วยเคียน และพืชผลทางการเกษตรอย่างชัดเจน

ขุมทรัพย์
มีลักษณะเป็นเนินเล็ก ล้อมรอบด้วยหินบริเวณปากหลุม ข้างในขุมทรัพย์ได้มีคนขุดนำออกไปแล้ว

บ่อน้ำติ๊บ
เป็นบ่อน้ำติ๊บกว้างประมาณ 1.50 เมตร ลึกประมาณ 6 เมตร มีก้อนหินล้อมรอบตามธรรมชาติชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อดื่มน้ำจากบ่อนี้จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีน้ำใส ๆ ขังอยู่ตลอดปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดเชียงราย โดยกระทรวงมหาดไทยให้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของประเทศ เพื่อนำน้ำในบ่อไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อทูลเกล้าถวายเป็นน้ำสรงอภิเษกแด่พระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

TAGS:
Posted by | 22-09-2557 | 12:29
0 total comment 0 | total like 1,668 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  1,668

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 05/02/2558 16:19:50

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • หมู่บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r