+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงราย


ถ้ำผาจรุย

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ถ้ำผาจรุยอำเภอป่าแดด เป็นเมืองเกษตรกรรม มีความเป็นธรรมชาติและมีวิถีวัฒนธรรมแบบสังคมเกษตร ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี แม้อำเภอป่าแดดจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มากนัก แต่ทว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่น้อยแห่งนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเทียวให้สนใจเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอนี้ได้ไม่ยากนัก เช่นเดียวกับที่ถ้ำผาจรุย แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอป่าแดดที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของอำเภอป่าแดดที่อยากแนะนำและเชิญชวนให้ได้แวะเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของถ้ำ และนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ถ้ำแห่งนี้

ถ้ำผาจรุย แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอป่าแดดที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของอำเภอป่าแดด ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอป่าแดดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงราย ความยาวของดอยที่ตั้งถ้ำนี้ประมาณ  1.8 กิโลเมตร วางวาดตัวตามแนวนอนทิศเหนือ  ใต้ ส่วนตัวถ้ำอยู่ทางด้านใต้สุดของดอยลูกนี้ ถ้ำผาจรุยนั้นเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์สวยงาม ทั้งยังมีพระพุทธรูปปางค์สมาธิประดิษฐานในบริเวณถ้ำ เนื้อที่บริเวณวัดถ้ำผาจรุยนั้นมีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ถ้ำผาจรุยนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาตั้งโดดเด่นแยกตัวออกมาจากภูเขาลูกอื่น ซึ่งภายในประกอบด้วยภูเขาเล็กๆ สลับซับซ้อนอย่างลงตัวและสวยงาม นอกจากนั้น ยังมีถ้ำน้อยกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไป ตัวถ้ำตั้งอยู่ในกลุ่มดอยที่มีขนาดไล่เลี่ยกัน 4 ลูก โดยอยู่ในลูกที่อยู่ใต้สุด เป็นดอยที่ส่วนใหญ่เป็นหินปูน มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่ เช่น ไม้ลุง ไม้ตะแบก ต้นจันทร์ผา และไม้เนื้ออ่อนอีกหลายชนิด ดอยนี้สูงประมาณ 80  90 เมตร ยาวประมาณ 1,300 เมตร มีการสร้างถาวรวัตถุเพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น สระน้ำ ศาลาพักร้อน รั้ว เป็นต้น บริเวณด้านหน้าของถ้ำเป็นลานโล่ง เป็นวัดพระสงฆ์จำพรรษา ตัวถ้ำอยู่ระดับเดียวกับพื้นราบ ปากถ้ำกว้างประมาณ 7 เมตร ลึกประมาณ 25 ? 30 เมตร ไม่มีโพรงอากาศเบื้องบน ไม่มีหินงอก หินย้อยแต่อย่างใด แต่มีหนดน้ำลงมากข้างบน 2  3 แห่ง แม้ว่าไม่มีโพรงอากาศ แต่ก็ไม่มืดมิด เนื่องจากว่าเป็นถ้ำไม่ลึกเกินไป บริเวณพื้นถ้ำได้รับการลาดด้วยซีเมนต์ราบเรียบ ภายในถ้ำมีฐานชุกชีและพระประธานก่ออิฐถือปูน พร้อมทั้งอัครสาวกซ้าย ขวา และพระประธานรูปอื่นๆอีกหลายองค์ ในถ้ำกว้างสามารถบรรจุคนได้ราว 100 คน มีคนเยี่ยมชมถ้ำนี้อยู่เสมอ นอกจากที่ถ้ำผาจรุย ยังมีถ้ำขนาดใหญ่ มีความลึกประมาณ 118 เมตร ส่วนด้านรอบๆ ถ้ำจะมีพันธุ์ไม้ต่างๆขึ้นอยู่โดยรอบๆ ส่วนด้านล่างของถ้ำจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางค์สมาธิ ซึ่งเป็นที่เคารพของคนทั่วไป ทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังที่แห่งนี้ มักจะมานมัสการพระพุทธรูป และมานั่งวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งวัดแห่งนี้อยู่ในนิกายธรรมยุติ บริเวณภายนอกถ้ำเป็นสถานที่ที่มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ๆปด้วยมวลไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ ด้านบรรยากาศโดยทั่วไปของถ้ำผาจรุยนั้น เป็นถ้ำที่มีความสวยงามยิ่งนัก

ถ้ำผาจรุย  หรือ ถ้ำพระอภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแป่แดดทางทิศตะวันออกเยงใต้ของจังหวัดเชียงราย ความยาวของดอยที่ตั้งถ้ำนี้ประมาณ 1.8 กิโลเมตร วางวาดตัวตามแนวนอนทิศเหนือ-ใต้ ส่วนตัวถ้ำอยู่ทางด้านใต้สุดของดอยลูกนี้

ถ้ำผาจรุยนั้นเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์สวยงาม ทั้งยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานในบริเวณถ้ำ เนื้อที่บริเวณวัดถ้ำผาจรุยนั้นมี พื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ลักษณะของถ้ำผาจรุยนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาตั้งโดดเด่นแยกตัวออกมาจากภูเขาลูกอื่น ซึ่งภายในประกอบด้วย ภูเขาเล็ก ๆ สลับซับซ้อนอย่างลงตัวและสวยงาม นอกจากนั้นยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไป

ตัวถ้ำตั้งอยู่ในกลุ่มดอยที่มีขนาดไล่เลี่ยกัน 4 ลูก โดยอย่ในลูกที่อยู่ใต้สุด เป็นดอยที่ส่วนใหญ่เป็นหินปูน มีต้นไม้ใหย๋ปกคลุทอยู่ เช่น ไม้ลุง ไม่ตะแบก ต้นจันทร์ผา และไม้เนื้ออ่อนอีกหลายชนิด ดอยนี้สูงประมาณ 80-9ๆ เมตร ไยวประมาณ 1,300 เมตร ดอยลูกอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันนี้เป็นดอยที่มีการสัมปทานในการระเบิดหิน ดังนั้นบนดอยที่มีการระเบิดหินจึงไม่มีต้นไม้ขึ้น มีการสร้างถาวนวัตถุเพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่นสระน้ำ ศาลาพักร้อน รั้ว เป็นต้น

ถ้ำพระหรือถ้ำค้างคาว
บริเวณด้านหน้าของถ้ำเป็นลานโล่ง เป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา ตัวถ้าอยู่ระดับเดียวกับพื้นราบ ปากถำกว้างประมาณ 7 เมตร ลึกประมาณ 25-30 เมตรไม่มีโพงอากาศเบื้องบน ไม่มีหินงอกหินย้อยแต่อย่างใด แต่มีน้ำหยดลงมาจากข้างบน 2-3 แห่ง แม้ว่าไม่มีโพรงอากาศแต่ก็ไม่มืดมิดเนื่องจากว่าเป็นถ้าไม่ลึกเกินไป บริเวณพื้นถำได้รับการลาดด้วยซีเมนต์ราบเรียบ ภายในถ้ำมีฐานชุกชีและพระประธานก่ออิฐถือปูน พร้อมทั้งอัครสาวกซ้ายขวา และพระประธานรูปอื่น ๆ อีกหลายองค์ ในถำกว้างสมารถบรรจุคนได้ราว 100 คน มีคนเยี่ยมชมถ้ำนี้อยู่เสมอ นอกจากที่ถ้ำผาจรุยยังมีถ้ำขนาดใหญ่ ที่มีความลึกประมาณ 118 เมตร ส่วนด้านรอบๆถ้ำจะมีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่โดยรอบๆถ้ำ ส่วน ด้านล่างของถ้ำจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางค์สมาธิ ซึ่งเป็นที่เคารพของคนทั่วไป ทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังที่แห่งนี้ก็มัก จะมา นมัสการพระพุทธรูป และมานั่งวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งวัดแห่งนี้อยู่ในนิกายธรรมยุต

ด้านบรรยากาศโดยทั่วไปของถ้ำผาจรุยนั้นเป็นถ้ำที่มีความสวยงามยิ่งนัก บริเวณภายนอกถ้ำเป็นสถานที่ที่มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไปด้วยมวลไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ ในทุกๆ วัน มักจะมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงรวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเที่ยวยังวัดถ้ำผาจรุยกันอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยว ต่างหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวที่ถ้ำผาจรุยกันอย่างคับคั่ง

การเดินทาง
การเดินทางไปถ้ำผาจรุยสามารถไปได้หลายทาง และหลายวิธี

รถส่วนตัว
จากตัวจังหวัดไปสายเชียงราย-เทิง ถึงบ้านเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางสายเชียงเคี่ยน-ป่าแดด อีกประมาณ 9 กิโลเมตรเศษ ตัวดอยนี้จะอยู่ทางขวามือ ทางสายนี้สะดวกทุกฤกาล สามารถไปมาได้สดวก ระยะทางจากถนนเข้าไปหาตัวถ้ำ 100 เมตรเศษ ไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด
จากอำเภอพานเลี้ยวขวาเข้าสี่แยกเด่นชัยไปตามสายพาน-ป่าแดด ถึงอำเภอป่าแดด หลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทาง อำเภอป่าแดดเชียงเคี่ยน อีประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึง สามารถไปได้ทุกฤดูกาลเช่นกัน

รถโดยสารประจำทาง
ขึ้นรถโดยสาร สาย เชียงราย-ป่าแดด-จุน ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชั่วโมง. สามารถ ลงรถตรงหน้าวัดพอดีวัดถ้ำผาจรุยจะอยู่ด้านขวามือติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ขึ้นรถโดยสาร สายเชียงราย-เทิง ให้ลงตรง 3 แยกเชียงเคี่ยน แล้วต่อรถโดยสารจาก 3 แยกเชียงเคียน - ป่าแดด เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 1126 ประมาณ 3 กม.วัดถ้ำผาจรุยจะอยู่ด้านขวามือติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ขึ้นสองแถว พาน-ป่าแงะ สิ้นสุดที่ท่ารถสองแถวตลาดสดป่าแงะ ต่อรถไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรเศษลงถึงหน้าวัดพอดี วัดถ้ำผาจรุยจะอยู่ด้านซ้ายมือติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

TAGS:
Posted by | 15-10-2557 | 11:48
0 total comment 0 | total like 3,177 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  3,177

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 05/02/2558 14:01:14

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง  จากตัวจังหวัดไปสายเชียงราย-เทิง ถึงบ้านเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางสายเชียงเคี่ยน-ป่าแดด อีกประมาณ 9 กิโลเมตรเศษ ตัวดอยนี้จะอยู่ทางขวามือ ทางสายนี้สะดวกทุกฤกาล สามารถไปมาได้สดวก ระยะทางจากถนนเข้าไปหาตัวถ้ำ 100 เมตรเศษ ไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด
  จาก อำเภอพานเลี้ยวขวาเข้าสี่แยกเด่นชัยไปตามสายพาน-ป่าแดด ถึงอำเภอป่าแดด หลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทาง อำเภอป่าแดดเชียงเคี่ยน อีประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึง สามารถไปได้ทุกฤดูกาลเช่นกัน


  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  high quality replica
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  swiss Mechanical mov
  watches
  พะเยา
  high quality swiss r
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ