+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงราย


วัดศรีเกิด

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วัดศรีเกิด 


ตั้งอยู่บ้าน ศรีเกิด หมู่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ.1983 เป็นมงคลนามแห่งเมืองทางด้านสิริมงคล เปรียบเป็นสถานที่เกิดของต้นพระมหาโพธิ์ หรือต้นศรี ตามภาษาเมืองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2489 อาคารเสนาะสนะประกอบด้วย อุโบสถและกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน และเจดีย์ศิลปะล้านนา บานประตูหน้าต่าง คันทวย หน้าบรรณ ของวัดนี้เป็นไม้สักแกะสลักสวยงามมาก 

วัดศรีเกิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็น วัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย  สร้างในสมัยใดใครเป็น ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด บริเวณวัดมี เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา แต่วัดนี้ในบริเวณวัดมีต้นสลี (ต้นโพธิ์) ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก คำว่า สลี อ่านว่า สะ หลี ตัดคำมาจากคำว่า ศรีมหาโพธิ์ เอาเฉพาะคำว่า ศรี  มา เพียงคำเดียว แต่เนื่องจากภาษาล้านนา ไม่คุ้นชินกับพยัญชนะ ร  เพราะ หน่วยเสียงนี้ ไม่มีในภาษาล้านนาดั้งเดิม  เข้าใจว่า คงเพิ่มเข้ามาภายหลังด้วยอิทธิพลของภาษาบาลี สันสกฤต ที่เข้ามากับพุทธศาสนา จะมีก็เพียงหน่วยเสียง ล จึงอ่านออกเสียงว่า สะ  หลี  มีความหมายว่า เป็นสิริมงคล, ความรุ่งเรือง, ความสว่างสุกใส, ความเจริญ, ความ งาม. ด้วยเหตุที่วัดนี้ มีต้นสลีขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงสันนิษฐานเอาว่าน่าจะเป็น ต้นเหตุให้เรียกเป็นชื่อของวัด ว่า วัดศรีเกิด 

วัดศรีเกิด เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในกำแพงเมือง ด้านทิศตะวันออก ของตัวเมืองเชียงราย เหมือนจะมีนัยยะสำคัญ บ่งบอกให้เรารู้ว่าวัดนี้เป็นวัดที่เป็นมิ่งมงคล ของเมืองเชียงราย  มีความหมายที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง  และความรุ่งเรืองของชีวิตผู้คน ชาว เมืองเชียงราย

จากประตูวัด ซึ่งได้จัดสร้างซุ้มประตูบดบังหน้าบันพระวิหารอันงดงาม การจัดสร้างซุ้มประตูเป็นที่นิยมกันมากของวัดต่างๆ ในล้านนาในระยะประมาณ 20-30 ปีมานี้ แต่เดิมวัดในพื้นถิ่นล้านนา จะไม่มีซุ้มประตู แต่จะเป็นประตูที่มีสิงห์ ยืนแยกเขี้ยวตระหง่านอยู่สองข้างประตูวัด ด้วยเหตุของความเจริญของยุคสมัย มีพระภิกษุสงฆ์ เจ้าอาวาส ได้เดินทางไปศึกษาทางใต้ ได้ไปเห็นซุ้มประตูทางเมืองใต้ ก็เลยนำเอามาเป็นแบบอย่างสร้างขึ้นกับวัดวาอารามในบ้านถิ่นของตน โดยลืมนึกถึงของเก่าโบราณ และเอกลักษณ์ล้านนาถิ่นของตน บดบังความอลังการ ความงดงาม เสียสิ้น เรื่อง นี้ได้มีวิวาทะกันหลายครั้ง โดยเฉพาะอาจารย์เฉลิม ชัย  โฆสิตพิพัฒน์ 

ในวัดศรีเกิด มีศิลปกรรมที่เป็นศิลปะล้านนา คือพระอุโบสถ ซึ่ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2513 และ เจดีย์ศิลปะแบบล้านนา

นอก จากนั้นภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานแล้ว ยัง พบเห็นธรรมมาสน์ แบบล้านนา ยังคงได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดี แล้วยังมีตู้เก็บคัมภีร์ใบลานล้านนา  ที่ ยังรักษาไว้  แต่ข้างในตู้จะมีใบลานหลงเหลืออยู่หรือ ไม่ ต้องหาโอกาสเข้าไปศึกษาค้นคว้าอีกที  นอกจากนั้น บานประตูหน้าต่างเป็นบานไม้แกะสลักสวยงาม เป็นลายเครือเถาป่าหิมพานต์ 

และ บริเวณคนละฝั่งถนน  แต่อยู่นอกกำแพง เมืองเชียงรายแล้วนะ  เราจะพบว่าเป็นสถานที่ตั้งของ โรงเรียน ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  ซึ่ง โรงเรียนนี้ แต่เดิมตั้งอยู่ในวัดศรีเกิดนี่เอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดศรีเกิด บ้านศรีเกิด หมู่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 

TAGS:
Posted by | 16-10-2557 | 12:52
0 total comment 0 | total like 2,392 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  2,392

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 05/02/2558 14:46:10

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • บ้าน ศรีเกิด หมู่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  Eat

  ที่กินใกล้เคียง

  Hotel

  ที่พักใกล้เคียง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r