+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงนิเวศ / พะเยา


บ้างปางปูเลาะ

เที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศ

บ้างปางปูเลาะตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีลำห้วยหลายสายไหลผ่านเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ใจ 14 กิโลเมตรเดิมทีมีราษฎรย้ายมาจากหมู่บ้านป่าคา ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อปี พ.ศ. 2499 ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าเย้า ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณห้วยหาญ ประมาณ 5 ครอบครัว 50 คน โดยมีนายเหวิ่นต๊ะ แซ่โฟ้ง เป็นผู้นำหมู่บ้าน ต่อมาหมู่บ้านปางปูเลาะได้รับการประจัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้ขึ้นกับบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมี นายเลาเหลอ แซ่จาว เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มาจากการเลือกตั้งคนแรก เมื่อหมดวาระก็ได้มีการเลือกตั้ง นายเลาชิง แซ่โฟ้ง ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนกระทั่งทางการได้ แยกหมู่บ้านปางปูเลาะออกมาเป็นหมู่ที่ 13 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 และต่อมามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายสันติ แซ่เติ๋น นายสมลุน แซ่ลี ตามลำดับ จนปัจจุบัน มี นายสมสิทธิ์ แซ่จ๋าว เป็นผู้ใหญ่บ้าน จำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเป็น 50 ครอบครัวเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าเย้า หรือเมี่ยน มีการดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ตามบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง นับถือบรรพบุรุษและศาสนาพุทธ/ผี มีพิธีกรรมที่สำคัญคือ ประเพณีตรุษจีน สาร์ทจีน เซ่งเม้ง และการบวงสรวงเจ้าที่ประจำปีทุกๆปี หลังเข้าปีใหม่หรือก่อนฤดูเพาะปลูกของทุกๆปี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเป็นอย่างดี และในขณะนี้อยู่ในระหว่างการให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ที่มา  http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/157684/บ้านปางปูเลาะ/

TAGS:
Posted by | 18-10-2557 | 12:54
0 total comment 0 | total like 927 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  927

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 06/02/2558 15:50:32

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • หมู่ที่ 13 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality replica
  เที่ยวลำพูน
  น้ำตก
  เที่ยวอุตรดิตถ์