+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / พะเยา


หมู่บ้านทําผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หมู่บ้านทําผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา พะเยาที่หมู่ 8  ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา เป็นชุมชนที่ตั้งรกรากริมกว๊านพะเยา ชาวบ้านที่นี่รู้จักการนำผักตบชวาวัชพืชที่มีมากมายในกว๊านพะเยามาสร้าง มูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างงานหัตถกรรมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาหลากหลาย รูปแบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรูปแบบสวยงามและทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาของสันป่าม่วงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภค ที่นิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ป้าวาด ยาเย็น  ผู้ริเริ่มการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ผักตบชวาภายใต้แบ รนด์ “ป้าวาดผักตบชวา” เล่าให้เราฟังถึงจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ผักตบชวาว่า เริ่มต้นเมื่อปี 2522 จากนโยบายของจังหวัดที่ต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน และได้เชิญวิทยากรจากกรุงเทพฯ และศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมาแนะนำวิธีการสานหมวก ตะกร้า และกระจาดรูปทรงต่าง ๆ   หลังจากผ่านการอบรมเป็นช่วงเริ่มต้นการผลิตในลักษณะต่างคนต่างผลิต ผลิตได้แล้วก็แยกกันไปจำหน่าย จำหน่ายเองบ้าง นำไปฝากไว้ตามร้านของฝากของที่ระลึกในอำเภอหรือจังหวัดบ้าง  ยอดจำหน่ายตอนนั้นยังไม่มากเพราะผลิตภัณฑ์ยังใหม่ไม่เป็นที่รู้จักและรูปแบบ ก็ยังไม่สวยถูกใจตลาด   ต่อมา เมื่ออุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาสนับสนุนส่งวิทยากรเข้ามาสอน จึงเริ่มพัฒนาทั้งรูปแบบและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ได้จดทะเบียนก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อปี 2542 มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 20 คน  ป้าวาดจะทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและคิดค้นพัฒนารูปแบบและการผลิตอยู่เสมอ ในด้านรูปแบบการผลิตได้ทำเพิ่มให้หลากหลายขึ้นจากเดิมโดยทำเพิ่มในผลิตภัณฑ์ ประเภทกระเป๋า หมวก รองเท้า และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด

จุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของผลิตภัณฑ์กลุ่มป้าวาดผักตบชวาอยู่ที่แนวคิดในการ ผลิตที่อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ พยายามลดการใช้สีเคมีที่เป็นอันตรายทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ หันมาพึ่งพาวัสดุจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในขั้นตอนการย้อม  กว่า 2 ปีที่ป้าวาดทดลองใช้พืชผัก ผลไม้ และวัสดุต่าง ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นนำมาย้อมเพื่อให้ได้เส้นผักตบสีสวยงามถูกใจ  ปัจจุบันป้าวาดสามารถคิดค้นกรรมวิธีการย้อมเพื่อให้ได้เส้นผักตบที่มีสีแตก ต่างกัน หลากหลายสี แต่ละสียังมีมิติเข้มอ่อนตามความต้องการ นอกจากเรื่องสีป้าวาดยังนำประสบการณ์ที่คลุกคลีกับงานสานผักตบชวาเป็นเวลา นานมาสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น   เช่น ลายดอกพิกุล ลายดอกแก้ว ลายดอกหมาก ฯลฯ
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของกลุ่มฯ ป้าวาด ได้รับรางวลชนะเลิศการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดพะเยา ระดับ 5 ดาว และรางวัลชนะเลิศการคัดสรรฯ ของภาคเหนือ ระดับ 4 ดาว   ผลที่ตามมาเริ่มมีผู้สนใจเดินทางมาดูงานอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ  ความคิดในการทำโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับผู้มาดูงานที่ต้องการพักค้างคืนสัมผัส วิถีชีวิตอาชีพการผลิตหัตถกรรมจากผักตบชวาของชาวสันป่าม่วงจึงเกิดขึ้น
โฮมสเตย์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาสันป่าม่วง” เพิ่งเปิดบริการได้ไม่นาน ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยวเมื่อปี 2553  มีบ้านพักทั้งหมด 5 หลัง กิจกรรมเมื่อมาพักที่โฮมสเตย์นอกเหนือจากเรียนรู้ดูงานการผลิตหัตถกรรมจาก ผักตบชวาแล้ว แนะนำให้เดินทางไปเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ กลุ่มอาชีพใกล้เคียงรอบๆกว๊านพะเยา แต่ละกลุ่มล้วนใช้ภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น เริ่มต้นจากที่บ้านงิ้วใต้ชุมชนเด่นเรื่องการแกะสลักพระพุทธรูปและแกะครกหิน บ้านร่องไฮเชี่ยวชาญการตีมีด และบ้านสันเวียงใหม่ชุมชนที่ชำนาญในการทำปลาส้มรสอร่อยตราศรีทน ได้ชมการผลิตแล้วสนใจซื้อหาเป็นของฝากสามารถพูดคุยตกลงราคากันได้โดยตรง ราคาไม่แพงแน่นอนเพราะผลิตกันเองและวัตถุดิบส่วนใหญ่อยู่ในท้องถิ่น ยกเว้นปลาส้มที่ปัจจุบันปลาในกว๊านพะเยาลดลงมากไม่พอนำมาผลิตต้องสั่งซื้อ จากจังหวัดนครปฐม

หลังจากเที่ยวชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชุมชนต่าง ๆ แล้ว ได้เวลาอาหารมื้อเย็นเมนูส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมือง หากมากันเป็นหมู่คณะและต้องการชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านสันป่าม่วงเตรียมพิธีบายศรีสู่ขวัญและนำเสนอการแสดงรำมวยไทยของน้องๆนัก เรียนโรงเรียนบ้านสันปูเลย ดูน่ารักทะมัดทะแมงดี  สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายโฮมสเตย์คิดเพียง 250 บาท / คน ราคานี้รวมค่าที่พัก 1 คืน และอาหารเช้า 1 มื้อ ต้องการให้จัดอาหารกลางวันหรือเย็นเพิ่มเติม คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงมื้อละ 100 บาท/คน
มาบ้านสันป่าม่วง สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง การเดินทางก็สะดวก ระยะทางก็ไม่ไกลมากนัก เริ่มจาก

ที่มา http://www.tourvtthai.com/home/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=891&catid=1

ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org

TAGS:
Posted by | 18-10-2557 | 13:17
0 total comment 0 | total like 1,674 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  1,674

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 06/02/2558 12:37:09

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • หมู่ 8 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r