+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงนิเวศ / พะเยา


วนอุทยานภูลังกา

เที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศ

วนอุทยานภูลังกาจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วนอุทยานภูลังกา ดอยภูลังกาภาษาชาวเขา เผ่าเมี่ยน เรียกว่า “ฟินจาเบาะ” หมายความว่า “ภูเทวดา” เป็นยอดดอยที่สวยงาม มีความสูง ๑,๗๒๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำ ไทย-ลาว ด้านทิศเหนือมีพื้นที่ประมาณ ๗,๘๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลผาช้าง อำเภอปง จ. พะเยา สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ชมทะเลเมฆหมอก ดวงอาทิตย์ขึ้นลงและดอกไม้ป่าสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว มีถ้ำหลบภัยของ ผกค.ในอดีต มีน้ำตกสวยงาม นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้หายากเช่น ต้นชมพูภูพาน เนียมแดง เอื้องสีตาล ข่าดอกแดง สัตฤาษี เป็นต้น สำหรับสัตว์ป่ามีจำนวนมากกว่า ๑๐๐ ชนิด เช่น เสือโคร่ง หมี กวาง เก้ง หมูป่า งูจงอาง ผีเสื้อ เป็นต้น
 

สำหรับนกป่าประจำถิ่นและนกอพยพ ซึ่งสวยงามมีมากกว่า ๒๐๐ ชนิด เช่น นกพญาไฟ นกเป้า เป็นต้น จึงเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ลักษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๗ องศา สูงสุดเฉลี่ย ๓๕ องศา มีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝนจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วนอุทยานภูลังกา ดอยภูลังกาภาษาชาวเขา เผ่าเมี่ยน เรียกว่า “ฟินจาเบาะ” หมายความว่า “ภูเทวดา” เป็นยอดดอยที่สวยงาม มีความสูง ๑,๗๒๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำ ไทย-ลาว ด้านทิศเหนือมีพื้นที่ประมาณ ๗,๘๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลผาช้าง อำเภอปง จ. พะเยา สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ชมทะเลเมฆหมอก ดวงอาทิตย์ขึ้นลงและดอกไม้ป่าสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว มีถ้ำหลบภัยของ ผกค.ในอดีต มีน้ำตกสวยงาม นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้หายากเช่น ต้นชมพูภูพาน เนียมแดง เอื้องสีตาล ข่าดอกแดง สัตฤาษี เป็นต้น สำหรับสัตว์ป่ามีจำนวนมากกว่า ๑๐๐ ชนิด เช่น เสือโคร่ง หมี กวาง เก้ง หมูป่า งูจงอาง ผีเสื้อ เป็นต้น สำหรับนกป่าประจำถิ่นและนกอพยพ ซึ่งสวยงามมีมากกว่า ๒๐๐ ชนิด เช่น นกพญาไฟ นกเป้า เป็นต้น จึงเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ลักษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๗ องศา สูงสุดเฉลี่ย ๓๕ องศา มีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

๑.ยอดดอยภูลังกา มีความสูงประมาณ ๑,๗๒๐ เมตร สามารถเฝ้าชมวิวทะเลเมฆหมอก ดอกไม้ป่า ชมอาทิตย์ขึ้นลงท่ามกลางทะเลภูเขาสวยงามมาก นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสอากาศเย็นสดชื่นสบายตลอดปี

๒. ยอดดอยภูลม มีความสูงประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร สามารถชมวิวได้ ๓๖๐ องศา นอกจากนี้สามารถใช้มุมมองในลักษณะจินตนาการรูปร่าง ๓ มิติ คล้ายกำแพงเมืองจีน คล้ายลิงกอริลล่าและคล้ายนมสาว

๓. ทุ่งดอกโคลงเคลง เป็นต้นไม้พุ่ม ดอกสีม่วง มีลักษณะสวยงาม ออกดอกบานสพรั่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นรวมกันเป็นทุ่งกว้างและกระจัดกระจายทั่วไปในวนอุทยานภูลังกา

๔. น้ำตกภูลังกา เป็นน้ำตก น้ำใสเย็น มี ๒ ชั้น ชั้นที่ ๑ มีความสูง ๓๐ เมตร ชั้นที่ ๒ มีความสูง ๒๐ เมตร มีความสวยงามในช่วงฤดูฝน

๕. ลานหินล้านปี มีสภาพเป็นลานหินบนสันดอยภูลังกา มีมอสเกาะตามหิน โดยมีดอกไม้ป่าขึ้นกระจายสวยงาม เช่น ต้นบีโกเนีย, กล้วยไม้ป่า, ชมพูภูพาน, โคลงเคลง, เทียนป่า, ละตาเหินไหว เป็นต้น สวยงามมากช่วงปลายฝนต้นหนาว

๖. หินแยงฟ้า เป็นแท่งหินยื่นโผล่ขึ้นไปบนฟ้า อยู่ปลายสุดของยอดดอยภูลังกา

๗. ป่าก่อโบราณ เป็นสภาพป่าดิบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์พืชสมุนไพรและต้นก่อขนาดใหญ่จำนวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมพันธุ์พืช ดอกไม้ป่า กล้วยไม้ป่า และชมนกได้อย่างสนุกตื่นเต้น โดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาว

๘. ร่องรอยตำนานคอมมิวนิสต์ในอดีต ดอยภูลังกาในอดีต เป็นฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์ ยังมีสนามเพลาะ หลุมระเบิด และถ้ำหลบภัย หลงเหลือให้ได้ดูชม

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก


วนอุทยานภูลังกามีบ้านพัก ลานกางเตนท์ เส้นทางปั่นจักรยาน เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมนก ชมป่าธรรมชาติ สำหรับที่พักและลานกางเตนท์มีจำนวนจำกัด ควรติดต่อกับวนอุทยานภูลังกาก่อนล่วงหน้า เส้นทางในเขตวนอุทยานเป็นเส้นทางดินแดงขึ้นเขาสูงแคบ ชัน โค้งคดเคี้ยว ขึ้นได้เฉพาะรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น รถยนต์ธรรมดาสามารถขึ้นได้ถึงห้องเรียนธรรมชาติของวนอุทยานภูลังกาและสามารถเดินป่าตามเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติได้ ในเขตอุทยานไม่มีไฟฟ้า ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อม วนอุทยานภูลังกาเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.

การเดินทางสู่วนอุทยานภูลังกา


จากจ.พะเยา ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ ผ่านอำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน จนถึงอำเภอเชียงคำ เปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ระยะทางการเดินทางจากจังหวัดพะเยาถึงวนอุทยานภูลังกาประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร จากจังหวัดเชียงรายตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐ ผ่านอำเภอเทิงจนถึงอ.เชียงคำ ต่อจากเชียงคำใช้เส้นทางดังกล่าวข้างต้น ระยะการเดินทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร

ที่ตั้งของวนอุทยานภูลังกา


อยู่ที่ตำบลผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา โทร. ๐๘๑-๘๘๒๐๓๐๗ สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ๑๕ ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. ๐๕๓-๗๑๑๔๐๒

TAGS:
Posted by | 18-10-2557 | 14:44
0 total comment 0 | total like 1,742 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  1,742

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 06/02/2558 11:52:49

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  high quality replica
  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  watches
  ที่กินเชียงใหม่
  swiss Mechanical mov
  วัด
  high quality swiss r
  เชียงราย
  christian louboutin
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  moncler
  เที่ยวเชียงราย
  Montblanc Meisterstu
  Re
  น่าน
  r
  moncler outlet
  moncler jackets