+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงนิเวศ / พะเยา


วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน

เที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศ

วนอุทยานน้ำตกน้ำมินข้อมูลทั่วไป   

    น้ำตกน้ำมินเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีน้ำไหลใสเย็นอยู่ตลอดทั้งปี สภาพบริเวณ น้ำตกมีต้นไม้ใหญ่น้อย และมีพืชคลุมดินนานาชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น พื้นดินมีความชุ่มชื้นสูงและร่มรื่นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและแมลงหลากหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ตระกูลนก พื้นที่ด้านบนเหนือน้ำตกเป็นภูเขาล้อมรอบ มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม มีน้ำตกขนาดเล็กอีกแห่งหนึ่ง มีหน้าผาที่สูงสวยงามแปลกตา และมีถ้ำขนาดใหญ่พอสมควร มีความสลับซับซ้อนของหินย้อย มีสีสันสวยงามวิจิตรพิสดารตามธรรมชาติ มีแอ่งน้ำและน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินใสสะอาด เป็นต้นน้ำสำคัญที่ทำให้น้ำตกน้ำมินมีน้ำไหลตลอดทั้งปีและเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ำที่สำคัญสำหรับใช้ในการเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่ แต่บริเวณน้ำตกน้ำมินยังไม่ได้รับการพัฒนา และการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกความปลอดภัย และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นวนอุทยานได้ เพื่อให้การบริหารจัดการป่าในพื้นที่อนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

 ลักษณะภูมิประเทศ   

    สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 260-1513 เมตร ลาดชัน 40-90 เปอร์เซ็นต์

 ลักษณะภูมิอากาศ   


    สภาพอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยมีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

 พืชพรรณและสัตว์ป่า   


    พืชพรรณเป็นป่าดิบเขาโดยส่วนใหญ่และจะพบพืชป่าดิบชื้นบริเวณริมห้วย ส่วนชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ หมูป่า อ้นเล็ก นกแอ่นผาสีเทา เป็นต้น

          

ที่มา http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style2/default.asp?npid=326&lg=1

ภาพจาก http://www.phayao.go.th

TAGS:
Posted by | 18-10-2557 | 15:05
0 total comment 0 | total like 631 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  631

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 07/02/2558 12:24:25

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • ต.แม่ลาว อ. เชียงคำ จ. พะเยา
  • 053 711 402
  • reserve@dnp.go.th


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r