+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / แพร่


พระธาตุศรีชุม

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พระธาตุศรีชุมบริเวณที่ตั้งวัดศรีชุม แต่เดิมนั้นคงเป็นไม้สักที่มีความร่มเย็น และอุดมสมบูรณ์ มีฤๅษีจำนวน ๕ ตน บำเพ็ญตบะ อยู่ที่แห่งนี้ ฤๅษีได้ใช้ความรู้ด้านยาสมุนไพรช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วย โดยไม่หวังผลตอบแทนต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นประชาชนชาวเมืองได้ ตั้งบ้านเรือนเยอะขึ้นทำให้บริเวณแห่งนี้ไม่เหมาะกับการบำเพ็ญสมาธิ ภาวนา จึงได้ย้ายที่บำเพ็ญในสถานที่แห่งใหม่ ในสมัยขุนหลวงพล เจ้าผู้ครองนครแพร่ได้สร้างวัดและเจดีย์ขึ้น ณ ที่แห่งนี้ทรงโปรดให้ชื่อว่า “วัดฤๅษีชุม” กล่าวว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากเจดีย์ห่มด้วยทองคำ และ มีความยิ่งใหญ่ประชากรอยู่เย็นเป็นสุขกาลเวลาต่อมากองทัพ พม่ายึดอาณา จักรล้านนาแล้วยกทัพบุกเมืองแพร่ซึ่งเป็นเมืองประเทศ ราชได้ทำลายวัดและ ได้ลอกเอาทองคำกลับไปทำให้วัดศรีชุมกลาย เป็นวัดร้างจากการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทราบว่าวัดศรีชุม สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๓๒๒ (จุลศักราช ๖๘๗) โดยอุปราชเมืองสุโขทัย ซึ่งเสด็จมาสร้างเจดีย์ช่อแพร(พระธาตุช่อแฮ) ตอนที่ทรงมาพำนัก ที่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่(สมัยเจ้าเทพวงศ์หรือเจ้าหลวงลื้นทอง) และทรงเห็นทำเลทิศตะวันตกของคุ้มมีซากเจดีย์เก่า สถานที่ร่มรื่นเหมาะที่ที่จะสร้างพุทธสถานให้คณะสงฆ์บำเพ็ญวิปัสสนาจึงพร้อม ใจกันกับเจ้าเมืองแพร่บูรณะวัดขึ้นตามลักษณะวัดสมัย สุโขทัย ในครั้งนั้นได้ บูรณะเจดีย์สร้างพระวิหาร พระยืนกำแพงวัดด้านหน้าซึ่งเป็นรูปปั้นรูปเทพนมสลับ กับแจกันดอกไม้ปั้นรูปฤาษีบำเพ็ญตบะไว้ด้านหน้าประตูทางเข้าและบนจั่วหน้าวิหาร  imageโดยใช้ช่างฝีมือดีจากเมืองพางคำหรือเมืองเชียงแสน และขนานนามว่า “วัดศรีชุม” มีงานฉลองสมโภชวัด ๗ วัน ๗ คืน พร้อมทั้งโรงทาน ไว้สี่มุมเมืองและมีเจ้าผู้ครอง นครสุโขทัยและเมืองเชียงแสนนำพระพุทธรูป สำริดมาถวายซึ่งได้แก่พระพุทธรูป ทองสำริด สมัยสุโขทัยผสมล้านนาปางมารวิชัย และพระพุทธรุปทองสำริดสมัย เชียงแสน ปางมารวิชัย

ในอดีตวัดศรีชุมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในด้านการศึกษาวิปัสสนาธุระและคันถธุระ เนื่องมากจากครูบาอุตมา อตีดเจ้าอาวาสก็เป็นผู้ที่เคร่งครัดด้านธรรมวินัยและมี ความสามารถด้านการศึกษาทั่วไปอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าจากพระอัจฉริยะแห่งล้านนา คือ ครูบากัญจนาอรัญวาสีมหาเถระ หรือครูมามหาเถร ยังมาอุปสมบทและศึกษาเล่า เรียนที่วัดแห่งนี้ วัดศรีชุมนับว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนาและสังคมเพราะแต่เดิม การถวายสลากภัตรถือว่าเป็นธรรมเนียมว่าวัดในเมืองแพร่ต้องให้วัดศรีชุมเป็นวัดที่ถวาย ก่อนการกระทำที่นี่และชาวบ้านจะนิยมนำบุตรหลานมาบวชเรียนด้วยถือว่าเป็นวัดแห่งแรก ในเขตอำเภอเมืองที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาพระเจดีย์ เป็นศิลปะแบบล้านนา สร้างประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๒๐ มีลักษณะทรงปราสาท ยอดทรงระฆัง มีฐานย่อมุม ๒๘ มุม กล้างด้านละ ๔ วา ด้านบนมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับยืนซึ่งปัจจุบันชำรุด พระเจดีย์นี้กรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณวัตถุของกรมศิลปากรตามประกาศใน หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๓ ตอนที่ ๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๒ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘

ที่มา http://www.phrae.go.th/tem/tip/nature_phrae/hagi15.html

TAGS:
Posted by | 21-10-2557 | 13:32
0 total comment 0 | total like 552 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  552

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 09/02/2558 11:16:40

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • วัดศรีชุม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด แพร่


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r