+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงนิเวศ / แพร่


โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง

เที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง  โครงการในพระราดำริโครงการ : อ่างเก็บน้ำแม่สอง
     
พระราชดำริเมื่อ : วันที่ 12 เมษายน  2525
                                   
สถานที่ตั้ง : บ้านท่อสมาน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
                         
วัตถุประสงค์ของโครงการ :

              - เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนและการปลูกพืชฤดูแล้ง
              - เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภค-บริโภค
              - เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรบริโภคและมีรายได้เสริมจากการทำการประมง
              - เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของราษำรในบริเวณใกล้เคียง
              - เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ บรรเทาการเกิดอุทกภัย
                             
สภาพทั่วไป : เป็นป่าและภูเขา     
                                                                         
ระยะเวลาก่อสร้าง : เริ่ม พ.ศ. 2530 เสร็จ พ.ศ.2539   
                             
รายละเอียดโครงการ :     
                                                 
              - พิกัด UTM E630000-N2045800 ระวาง  5045 IV                                        
              - ขนาดทำนบดิน  กว้าง 9.00 ม.  สูง 46.00 ม.  ยาว 645.00 ม.     
              - ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด  85,000,000  ม3.                     
              - ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก  65,800,000  ม3.                                                 
              - ความจุที่ระดับน้ำต่ำสุด  8,000,000  ม3.                                                
              - พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด  550,000  ม2.                                        
              - พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก  450,000  ม2.                               
              - พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด  100,000  ม2.                                                            
              - พื้นที่รับน้ำฝน  305.0 กม2.   
             
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :      

              - ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ 27,000 ไร่           

ที่มา  http://www.rid.go.th/royalproject
ภาพจาก https://www.facebook.com/XangKebNaMaeSxng
                 

TAGS:
Posted by | 22-10-2557 | 13:05
0 total comment 0 | total like 1,322 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  1,322

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 06/02/2558 14:37:20

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • อ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สอง จังหวัด แพร่ 54120


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r