+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / แม่ฮ่องสอน


วัดพระนอน แม่ฮ่องสอน

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพจาก  http://pantip.com/topic/31016449

วัดพระนอนตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนผดุงม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ใต้เชิงเขาของวัดพระธาตุดอยกองมู สร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๑๘ โดยพญาสิงหนาทราชา (นามเดิมว่า ชานกะเล เป็นชาวไทใหญ่ ) เจ้าเมืององค์แรกของแม่ฮ่องสอนตรงกับรัชสมัยราชกาลที่ ๕ มูลเหตุที่สร้างองค์พระนอน มี ๒ ประการคือ

๑. เพื่อเป็นอนุสรณ์ ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ท่านได้รับพระราชทานนามว่า “พญาสิงหนาทราชา” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่หมู่บ้านแม่ฮ่องสอนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมือง
๒. ท่านเป็นผู้เกิดวันอังคารจึงสร้างองค์ไสยาสน์ ( พระนอน) ขึ้นให้เป็นพระประธาน คู่บ้านคู่เมืองให้เป็นที่สักการะกราบไหว้บูชา ของชาวเมืองแม่ฮ่องสอน แต่ก็สร้างไม่แล้วเสร็จ เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองแถวชายแดนไม่คอยสงบเจ้าเมืององค์แรกท่านถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ สมัยต่อมาชายาของท่านมีนามว่า เจ้านางเมี๊ยะ ขึ้นครองเมือง เป็นเจ้าเมืององค์ที่ ๒ ซึ่ง ท่านจึงสร้างองค์พระนอนยาว ๑๑ เมตร ๙0เซนติเมตร ต่อจนสำเร็จเรียบร้อย และจัดงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมกันทั้ง ๓ อย่าง คือ ๑. องค์พระนอน ๒. พระยืนปางห้ามญาติกลาง ภูเขาอยู่ทิศตะวันตกวัดพระนอน ๓. ศาลา ๙ ห้อง (ปัจจุบันชำรุดแล้ว ) ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๔ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๔๓0 ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมด ๕0 วัดมารับไทยทานในงานฉลองมีการถวายปัจจัยไทยทานแด่ท่านเจ้าอาวาสทั้งหมด ๕0 วัดมารับไทยทานและถวายให้ วัดละ ๕0 รูปี และทองคำหนัก ๒ สลึง เทียบกับค่าของเงินในปัจจุบันนี้วัดละประมาณ ๑00,000 บาทถ้วน ( หนึ่งแสนบาทถ้วน)โดยเชิญคณะศรัทธาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาร่วมในงาน ๑,๕00 คน มีการแจกคู่มือทำวัดภาษาพม่าคนละ ๑ เล่ม

ในปีเดียวกันช่วงเดือนพฤษภาคมในวันวิสาขบูชาได้นำชาวบ้านก่อเจดีย์ทรายมิ่งเมืองเพื่อเป็นการขอให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาล นับเป็นปีแรก ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อเสร็จงานเจดีย์ทราย วันวิสาขบูชาแล้ว เจ้าเมืององค์ที่ ๒โดยจัดตั้งชื่อว่าวัดพระนอนตามสถานที่องค์พระนอนตั้งประดิษฐานไว้ก่อนแล้ว เจ้าเมืององค์ที่ ๒ จึงนิมนต์ครูบาชมภู ซึ่งเดินทางมาจาก วัดม่วยต่อ อำเภอหมอกใหม่ จังหวัดหลอยแหลม ในรัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดพระนอน

ที่มา http://www.m-culture.in.th/album/31008

TAGS:
Posted by | 28-10-2557 | 12:18
0 total comment 0 | total like 701 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  701

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 09/02/2558 11:17:54

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • เลขที่ 22 ถนนผดุงม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  high quality replica
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  swiss Mechanical mov
  watches
  พะเยา
  high quality swiss r
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ