+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงธุรกิจ / ลำปาง


ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

เที่ยวเชิงธุรกิจเที่ยวเชิงธุรกิจเที่ยวเชิงธุรกิจเที่ยวเชิงธุรกิจเที่ยวเชิงธุรกิจเที่ยวเชิงธุรกิจเที่ยวเชิงธุรกิจ

::เครดติรูปภาพจาก: http://www.thailandelephant.org

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล จ.ลำปาง อยู่ในความดูแลของฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) แต่เดิม ออป. เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่า และเนื่องจากมีนโยบายปิดป่าซึ่งทำให้ช้างต้องว่างงาน ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย และที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้างด้วย ออป.จึงได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 และจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่

เยี่ยมช้างป่วย


ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเยี่ยมช้างป่วยในโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ ช้าง ไทย คือ ในช่วงตอนเช้า เนื่องจากช่วงเช้ามีอากาศเย็นเหมาะสำหรับการให้การรักษาช้างป่วย หลังจากนั้นช้างป่วยเหล่านั้นจะเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อพักผ่อนตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนมากจะรู้สึกสลดหดหู่ใจ เนื่องจากมีช้างบางเชือกได้รับการทำร้ายมาจากฝีมือมนุษย์ เป็นช้างที่น่าสงสารและบางครั้งอาจมีลูกช้างป่าที่ถูกพลากมาจากแม่ช้างในป่า เป็นภาพที่น่าใจหายสำหรับใครหลายๆคน

โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้าง ไทย ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2536  ปัจจุบันมีสัตวแพทย์ที่ดูแลช้างป่วยถึง 5 ท่านและมีควาญช้างที่มีประสบการณ์จำนวนหนึ่ง โรงพยาบาลช้างสามารถรองรับช้างป่วยได้ประมาณ 10-15 เชือก และมีช้างจำนวนมากเป็นช้างของเอกชน ซึ่งโรงพยาบาลช้างจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาใดๆทั้งสิ้น อาการ ทั่วไปของช้างป่วยในโรงพยาบาลช้าง อาทิเช่น ช้างเหยียบกับระเบิด อุบัติเหตุจากการทำไม้ รวมไปถึงช้างเพศเมียที่ตั้งท้องและลูกช้างที่ไม่แข็งแรงโรงพยาบาล ช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันอาทิ เช่น รถสิบล้อที่ใช้ในการขนส่นช้าง และอุปกรณ์อื่นที่พร้อมให้การรักษาช้างทั้งในและนอกสถานที่

เยี่ยมลูกช้าง

ศูนยุ์อนุรักษ์ช้างไทยประสบความสำเร็จในการขยายพ้นธุ์ช้างไทย โดยปกติจะมีลูกช้างอยู่สองสามเชือก ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเยี่ยมชมลูกช้าง ที่อยู่ในคอกช้างใกล้กับโรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้ นอกจากนั้นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังประสบความสำเร็จในโครงการผสมเทียมช้าง เป็นลูกช้างที่เกิดจากการผสมเทียมเป็นครั้งแรกในเอเชีย และช้างเชือกนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “พลายปฐมสมภพ” ปัจจุบันทำการแสดงอยู่ในลานแสดงช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โดยมีสภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง และทำหน้าที่เป็นช้างแสดงที่น่ารักร่วมกับช้างเชือกอื่น

กิจกรรมโฮมสเตย์


เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่นำนักท่องเที่ยวขึ้นขี่บน คอช้าง และสอนให้รู้จักทักษะเบื้องต้นในการขีช้าง เช่น เทคนิคการควบคุมช้าง และใช้ภาษาคำสั่งช้าง โดยใช้ช้างจำนวน 12 เชือกในกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นช้างที่มีความฉลาดและนิสัยดี และช้างเหล่านั้นเป็นช้างที่ทำงานเป็นช้างแสดงในการแสดงช้างของศูนย์ อนุรักษ์ช้างไทย

กิจกรรมช้างอาบน้ำ

การแสดงช้างอาบน้ำ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีทั้งหมด สองรอบทุกๆวัน

    รอบเช้า   09:45 นาฬิกา
    รอบบ่าย 13:15 นาฬิกา

โดย มีช้างจำนวน 15 เชือกลงอาบน้ำอย่างพร้อมเพียงกัน หลังจากนั้นช้างทั้งหมดจะถือหางของแต่ละเชือกและเดินทางเข้าสู่ลานแสดง การแสดงช้างอาบน้ำของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก โดยธรรมชาติแล้วช้างชอบอาบน้ำเพื่อระบายความร้อน และช้างจะอาบน้ำวันละหนึ่งถึงสองครั้ง ซึ่งช้างจะใช้งวงพ่นน้ำใส่ต้วเอง และควาญช้างจะช่วยทำความสะอาด และบ่อยครั้งจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในกิจกรรมโฮมสเตย์เข้าร่วม อาบน้ำให้ช้าง อย่างสนุกสนาน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีกล้องถ่ายรูปไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้รูปสวยๆ เป็นของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน

กิจกรรมขี่ช้างท่องไพร

กิจกรรมขี่ช้างท่องไพรจะเหมือนกับโปรแกรมขี่ช้างแบบโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับช้างหนึ่งเชือกต่อหนึ่งคนแต่จะมีความแตกต่างดัง นี้

อย่างแรกคือกิจกรรมเดินป่าจะใช้ช้างจำนวน 12 เชือก ซึ่งช้างเหล่านั้นจะทำหน้าที่เป็นช้างที่ให้บริการนั้งช้างชมธรรมชาติ
สอง กิจกรรมเดินป่านักท่องเที่ยวจะหัดฝึกขี่ช้างในพื้นที่ของ โรงเรียนฝึกควาญช้างซึ่งอยู่ทางใต้ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งอยู่คนละส่วนกับการแสดงช้างและ้โฮมสเตย์และนักท่องเที่ยวทั่วไป นอกเหนือจากกิจกรรมเดินป่าแล้วยังมี กิจกรรมฝึกเป็นควาญช้างแบบหนึ่งวัน (3500 บาท) ซึ่งเริ่มเวลา 08:00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่จะทำการแจกชุดควาญช้างให้กับนักท่องเที่ยว และก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับช้างและภาษาช้าง หลังจากนั้นก็จะมีการสอนฝึกเป็นควาญช้างสมัครเล่น และเพลิดเพลินกับการขี่ช้างไปเยี่ยมลูกช้างและโรงพยาบาลช้าง

กระดาษมูลช้าง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างในความดูแล 49 เชือกและยังมีช้างป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานสัตวแพทย์ โรงพยาบาลช้าง ในแต่ละวันช้างเหล่านั้นจะถ่ายของเสียเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องการกำจัดของเสีย ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้มีการจัดการกับของเสียเหล่านั้นอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยทุกวันมูลช้างเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บมาเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการ ผลิตก๊าชมีเทนที่ใช้ในการหุงต้ม และเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

ส่วนมูลช้างที่เหลือก็จะนำมาผลิตเป็นกระดาษมูลช้าง ซึ่งมีลวดลายที่สวยงาม กระดาษมูลช้างจะผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อและฟอกสี โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีการผลิตกระดาษมูลช้างได้ทุกวัน ณ โรงงานผลิดกระดาษจากมูลช้าง และสามารถเลือกชมสินค้าที่ทำมาจากกระดาษมูลช้างเป็นของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน อาทิเช่น โพสการ์ดมูลช้าง อัลบัมใส่รูปและสินค้าอื่นๆ

ข้อมูลจาก: http://www.thailandelephant.org

TAGS:
Posted by | 30-10-2557 | 18:51
0 total comment 0 | total like 1,619 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  1,619

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 06/02/2558 16:32:03

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • กม.28-29 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52160
  • 084 379 8884
  • info@thailandelephant.org


  Sutat Khrueawongการเดินทาง  เดินทางด้วยรถยนต์ กม.28-29 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ตรงข้ามสวนรุกขชาติป่าทุ่งเกวียน


  Sutat Khrueawongเจ้าของบทความ  Sutat Khrueawong
  Sutat Khrueawong
  143 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality replica
  เที่ยวลำพูน
  น้ำตก
  เที่ยวอุตรดิตถ์