+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ลำพูน


วัดพระธาตุห้าดวง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพจาก  https://www.facebook.com/Watfivedoung  และ KnightPHOTOGRAPHER

วัดพระธาตุห้าดวงมีเนื้อที่ 99 ไร่ 3 งาน – ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และหอระฆัง มีปูชนียวัตถุ เจดีย์ 5 องค์ ศิลปะมอญผสมไทยล้านนา วัดพระธาตุห้าดวง ตามประวัติวัดเดิมแจ้งว่า เป็นสถานที่ตั้งวัดร้าง มีซากฐานอุโบสถ วิหาร และฐานของเจดีย์อยู่กลางลานวัด ต่อมาปี พ.ศ.2476 ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปวง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ทำการบูรณะเจดีย์ 5 องค์ นี้ ขึ้นเป็นเจดีย์ศิลปะมอญผสมไทยล้านนา เมื่อบูรณะเสร็จก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่มีพระสงฆ์ประจำอยู่จนถึงปี พ.ศ.2501

 นายสนิท จิตต์วงค์พันธ์ ได้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอลี้ ได้นิมนต์ครูบาอภิชัยขาวปี และครูบาชัยวงศ์ษา ทำการแผ้วถางอีกครั้งและตั้งหมู่บ้านขึ้น เมื่อมีประชาชนมาอยู่อาศัยมากขึ้น ทางคณะสงฆ์โดยมีเจ้าคณะอำเภอลี้ ได้แต่งตั้งพระอธิการนุช ใจเมา ให้มาอยู่ประจำวัดและได้ขออนุญาตยกวัดล้างขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศยกฐานะวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2518 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยเวียง” วัดพระธาตุห้าดวง เป็นหนึ่งในสองของโบราณสถานที่มีคุณค่าที่พบในเขตอำเภอลี้ ประวัติวัดเป็นความเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ แสดงมาพระราชทานพระเมโทธาตุ แก่พวกลัวะจนกระทั่วถึงตอนที่พระนางจามรีได้มาสร้างเมืองลี้ ในปี พ.ศ.2468 ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บูรณะซ่อมแซมพระธาตุใหม่และได้ก่อเจดีย์เพิ่มอีก 4 องค์ จึงเป็น 5 องค์ อย่างที่เห็นปัจจุบันนี้

ที่มา  http://www.m-culture.in.th


TAGS:
Posted by | 31-10-2557 | 11:45
0 total comment 0 | total like 1,288 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

    1,288

    Views
    แก้ไขล่าสุดวันที่ 09/02/2558 14:00:52

    สร้างทริปใหม่

    แผนที่    ข้อมูลการติดต่อ    แอ่วเหนือการเดินทาง

    แอ่วเหนือเจ้าของบทความ    แอ่วเหนือ
    แอ่วเหนือ
    278 บทความ
    อ่านบทความอื่นๆ    คำค้นยอดนิยม


    เชียงใหม่
    เที่ยวเชียงใหม่
    ที่กินเชียงใหม่
    วัด
    เชียงราย
    high quality replica
    ที่พักเชียงใหม่
    พะเยา
    swiss Mechanical mov
    เที่ยวเชียงราย
    watches
    น่าน
    ร้านกาแฟเชียงใหม่
    ลำพูน
    อุตรดิตถ์
    แม่ฮ่องสอน
    แพร่
    ร้านอาหารเชียงใหม่
    ร้านกาแฟ
    high quality swiss r