+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ลำพูน


วัดพระเจ้าตนหลวง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพจาก  https://www.facebook.com/pages/วัดพระเจ้าตนหลวง

วัดพระเจ้าตนหลวงตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ บ้านหล่ายแก้ว ถนนสายม่วงโตน-ท่าลี่ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา

วัดพระเจ้าตนหลวง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๘๔ โดยพระสิริราชวํโสเถระราชครู และนายเรือนมูล ผู้นำในหมู่บ้าน โดยบรูณะจากวัดร้างแต่เดิมสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๙๐๙ โดยตั้งชื่อว่าพระเจ้าหลีกเคราะห์ ต่อมาได้ร้างลงเนื่องจากศึกสงคราม เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงสมัยปัจจุบันบ้านเมืองเจริญขึ้นมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ได้เห็นซากปรักหักพังจึงได้บูรณะสร้างขึ้น และได้เรียกว่าวัดพระเจ้าตนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยปูนปั้น ปัจจุบันมีพระอธิการอนุชา เป็นเจ้าอาวาส

วัดพระเจ้าตนหลวง เป็นวัดที่สำคัญของอำเภอบ้านโฮ่ง นองจากจะมีพระพุทธรูปปางมาวิชัยขนาดใหญ่เป็นพระประธานแล้ว จังมีเสนสนะอื่นอีกเช่น วิหารพระเจ้าตนหลวง ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง

ข้อมูลจาก  http://www.m-culture.in.th

TAGS:
Posted by | 01-11-2557 | 18:22
0 total comment 0 | total like 735 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  735

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 10/02/2558 12:14:23

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


  แอ่วเหนือการเดินทาง

  แอ่วเหนือเจ้าของบทความ  แอ่วเหนือ
  แอ่วเหนือ
  278 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  high quality replica
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  swiss Mechanical mov
  watches
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r