+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงใหม่


วัดดับภัย

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพจาก  http://www.bloggang.com

วัดดับภัยสถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา

ประวัติความเป็นมา

วัดดับภัย เดิมชื่อวัดอภัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๑ ในสมัยที่อาณาจักรล้านนาในยุคราชวงศ์มังรายรุ่งเรือง ไม่ปรากฏผู้สร้างแน่ชัด กล่วแต่เพียงว่าสร้างวัดนี้เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเชิดชูวงศ์ตระกูล (ผู้ให้สัมภาษณ์คือ พระอธิการชม ปภสฺสโร)

สิ่งก่อสร้างภายในวัด

เจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบพื้นเมืองล้านนา ฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จมาลัยเถาเป็นเหลี่ยม องค์ระฆังกลม ถัดไปเป็นบัลลังก์ ปล้องไฉน ปลียอด และฉัตร
วิหาร ทรงพื้นเมือง หน้าบันแกะสลักไม้เป็นลวดลายงดงาม มีมุขทางเข้าทางด้านข้าง มีซุ้มโขงตรงประตูทางเข้าวิหารที่มีลวดลายปูนปั้นแบบล้านนาที่งดงามยิ่งแห่งหนึ่ง

TAGS:
Posted by | 08-12-2557 | 11:01
0 total comment 0 | total like 1,134 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  1,134

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 09/02/2558 11:21:48

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • ๒๙ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


  แอ่วเหนือการเดินทาง

  Eat

  ที่กินใกล้เคียง

  Hotel

  ที่พักใกล้เคียง

  แอ่วเหนือเจ้าของบทความ  แอ่วเหนือ
  แอ่วเหนือ
  278 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  high quality replica
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  swiss Mechanical mov
  watches
  พะเยา
  high quality swiss r
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ