+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงใหม่


วัดพันอ้น

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 ภาพจาก  http://www.watphan-ohn.com/

วัดพันอ้น


ที่ตั้งของวัด
วัดพันอ้นตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนราชดำเนิน  ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200

พื้นที่ของวัด

วัดพันอ้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  มีพื้นที่ปรากฏตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ 3526 มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 43  ตารางวา ซึ่งมีเนื้อที่ติดกับสถานที่ต่างๆ ดังนี้

 ทิศเหนือ               จรดถนนราชดำเนิน
 ทิศใต้                     จรดกับคริสต์จักรสามัคคีธรรม และ บ้านพักคลังจังหวัดเชียงใหม่
 ทิศตะวันออก       จรดถนนราชดำเนินซอย 4
 ทิศตะวันตก         จรดถนนราชภาคินัย

ประวัติความเป็นมา

                 วัดพันอ้นสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2044 ใน รัชสมัยของพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช (พญาแก้วหรือพระเมืองแก้ว) กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 13 ในสมัยที่ล้านนาไทยยังเป็นอิสระอยู่ในราชวงค์มังรายมหาราช (ซึ่งเสวยราชย์สมบัติปี พ.ศ. 2038 – ปี พ.ศ. 2068 เป็นเวลา 30 ปี)

                ซึ่งตรงกับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยายุคที่ 2 ในแผ่นดินของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 2 (ราชวงศ์สุพรรณภูมิ) ซึ่งเสวยราชปี พ.ศ. 2034 – พ.ศ. 2072 (เป็น ระยะเวลา 38 ปี)

ความหมายของชื่อวัด

คำว่า “พันอ้น” นั้น สันนิษฐานได้ว่าเป็นชื่อผู้สร้างวัดที่ถวายไว้กับพระพุทธศาสนาผู้สร้างเป็นทหารหรือขุนนางที่มีบรรศักดิ์เป็น “พัน” เพราะคนในสมัยนั้นเมื่อตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์  และนำชื่อของตนเองเป็นชื่อวัดที่ตนเองสร้างขึ้นด้วย และท่านคงมีนามว่า “อ้น”  เมื่อสร้างวัดแห่งนี้เสร็จจึงให้นามว่า “วัดพ้นอ้น” ตามบรรดาศักดิ์และชื่อของท่าน ซึ่งปรากฏมีวัดจำนวนมากในตัวเมืองเชียงใหม่ที่นิยมใช้ชื่อผู้สร้างวัดเป็นชื่อของวัดอยู่ด้วยเช่น

                วัดหมื่นสาร เป็นวัดที่หมื่น หนังสือวิมลกิตติสิงหลมนตรี สังฆการี ซึ่งมีหน้าที่ส่งข่าวสารบ้านเมืองในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช ท่านได้สร้างวัดนี้ในราว พ.ศ. 1985 – พ.ศ. 2024 ท่านได้สร้างวัดนี้แล้ว วัดนี้จึงปรากฏชื่อว่า วัดหมื่นสาร

วัดหมื่นล้าน เป็นวัดที่หมื่นดังนครหรือหมื่นโลกสามล้านทหารเอกของพระเจ้าติโลกราช สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ 1985 – พ.ศ. 2030 จึงได้ชื่อว่า วัดหมื่นล้าน

ประวัติการรวมวัด 2 วัด วันพันอ้นและวัดเจดีย์ควัน

บริเวณที่ตั้งวัดพันอ้นนั้นแต่เดิมนั้นมีวัดอยู่ 2 วัดคือวัดพันอ้น และมีวัดข้างเคียงวัดหนึ่งชื่อว่า         วัดเจดีย์ควัน  เป็นวัดเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดพันอ้น        สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันและก็เป็นวัดที่มีขนาดแล็กทั้งคู่ และบวกกับระยะนั้นเป็นยุคที่ล้านนารุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่ง มีการสร้างวัดวาอารามขึ้นมากมายในสมัยพระเมืองแก้วนี้ ต่อมาทั้งสองวัดได้รวมเป็นวัดเดียวกันคือ วัดเจดีย์ควันพันอ้น แต่คนทั่วไปมักจะเรียกง่าย ๆ ว่า วัดพันอ้น

จนถึงปี พ.ศ. 2474 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7  ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินและสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 (องค์สุดท้าย) คณะสงฆ์      สมัยนั้น คือหลวงพ่อพระอภัยสารทะ วัดทุงยู เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นว่า  วัดพันอ้น เป็นศูนย์กลางเหมาะสมที่จะตั้งเป็นสำนักเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่   แต่พื้นที่ไม่กว้างขวางและค่อนข้างคับแคบ จึงได้ขยายบริเวณวัดออกไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ของวัดเจดีย์ควันซึ่งตอนนั้นเป็นวัดร้าง      ส่วนเจดีย์ควัน ปัจจุบันนี้สภาพของเจดีย์ไม่ปรากฏให้เห็น    เพราะในปี พ.ศ. 2498  หลวงพ่อพระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ ได้รื้อเจดีย์ออกแล้วสร้างศาลาการเปรียญแทนซึ่งปัจจุบันปรากฏให้เห็นเพียงหลุมเจดีย์เท่านั้น
 
ลำดับรายนามเจ้าอาวาส “วัดพันอ้น”  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  (เท่าที่สืบค้นได้)

  1. ครูบาคันธา                                        พ.ศ. 2423 – 2443                รวมระยะเวลา    20  ปี
  2. พระครูมหาวิกรม                                 พ.ศ. 2443 – 2485                รวมระยะเวลา    42  ปี
  3. พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์                       พ.ศ. 2485 – 2526                รวมระยะเวลา    41  ปี
  4. พระอธิการดวงดี  ฐิตปุญโญ                   พ.ศ. 2526 – 2531                รวมระยะเวลา     6  ปี
  5. พระครูนพบุรารักษ์ จอ. เชียงใหม่ (รก.)     พ.ศ. 2531 – 2534                รวมระยะเวลา     3  ปี
  6. พระครูอมรธรรมทัต                              พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน         

ข้อมูลจาก  http://www.watphan-ohn.com/

 

TAGS:
Posted by | 09-12-2557 | 16:31
0 total comment 0 | total like 783 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  783

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 22/12/2557 11:11:01

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • วัดพันอ้นตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • 0-5327-8418


  แอ่วเหนือการเดินทาง

  Eat

  ที่กินใกล้เคียง

  Hotel

  ที่พักใกล้เคียง

  แอ่วเหนือเจ้าของบทความ  แอ่วเหนือ
  แอ่วเหนือ
  278 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r