+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงนิเวศ / เชียงใหม่


ดอยโป่งกา

เที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศ

ภาพจาก http://info.dla.go.th

ดอยโป่งกา เป็นดอยที่ชาวขุนแม่รวมให้การเคารพนับถือและถือว่าเป็นดอยที่ศักดิสิทธิ์เพราะในแต่ละปีชาวบ้านจะขึ้นไปบนยอดดอยทำพิธีสวดมนต์เพื่อขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งดอยโป่งกาเป็นดอยที่มีความสูงชันมาก ถ้าอยู่บนยอดดอยสามารถมองเห็นหมู่บ้านใกล้เคียงหลาย ๆ บ้าน เช่น บ้านป่ากล้วย บ้านขุนแม่หยอด บ้านห้วยขี้เปอะ บ้านปางอุ๋ง บ้านปางเกี๊ยะ ตำบลแม่ศึก บ้านห้วยผา ตำบลแม่นาจร และเป็นที่มีทิวทัศน์สวยงาม และจุดเด่นอีกอย่างคือบนยอดดอยมีกุหลาบพันปี ซึ่งจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวหรือประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี

TAGS:
Posted by | 05-05-2558 | 16:08
0 total comment 0 | total like 752 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  752

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 05/05/2558 16:10:11

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • อ.กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง  ระยะทางในการไปสู่ดอยโป่งกาจากหมู่บ้านประมาณ 2.5 กิโลเมตร ต้องเดินขึ้นไป ซึ่งชาวบ้านได้ปรับปรุงทางขึ้นเป็นขั้นบันได และในแต่ละปีจะมีการขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง


  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  high quality replica
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  swiss Mechanical mov
  watches
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r