+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงใหม่


พระสถูปเจดีย์สมพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพจาก http://info.dla.go.th

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตั้ง อยู่ที่บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรม ที่ตำบลเมืองงายแห่งนี้ ก่อนที่จะกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่า เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม ที่ฐานด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ละด้านของฐานเป็นแผ่นศิลาสลักเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ สลับกับแผ่นหินอ่อน ที่เล่าพระราชประวัติ ประวัติการสร้างพระสถูปฯด้านหลังเป็นค่ายหลวงจำลองที่ภายในประดิษฐาน พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา

TAGS:
Posted by | 05-05-2558 | 16:29
0 total comment 0 | total like 570 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  570

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 05/05/2558 16:29:47

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง  ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 จากเมืองเชียงใหม่ถึงเชียงดาว ประมาณ 72 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 1178 ไปตำบลเมืองงาย ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีป้ายนำทางไปยังสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าไป 300 เมตร รวมระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร


  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  เที่ยวลำพูน
  น้ำตก
  เที่ยวอุตรดิตถ์
  แม่แตง