+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงนิเวศ / เชียงใหม่


น้ำตกป่าสักงามและบ้านพักเอเฟรม

เที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศ

ภาพจาก http://info.dla.go.th

น้ำตกป่าสักงาม และบ้านพักเอเฟรม จัดอยู่ในกลุ่มแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ และเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณชื้นตามริมลำน้ำ น้ำตกตั้งอยู่ในภูมิประเทศ ที่เป็นหุบเขาระหว่างจุดชมวิวแผ่นดินหวิด และเส้นทางระหว่างหมู่บ้านไปท่าเรือข้ามเขื่อนแม่กวงไปยังเทศบาลตำบลลวงเหนือ ความลาดชันสูงๆ ต่ำๆ ร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีสภาพธรรมชาติ มีป่าไม้ เป็นน้ำตกที่ยังคงสมบูรณ์ กิจกรรมนันทนาการที่พบเห็นในพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมเล่นน้ำตกช่วงฤดูร้อน(เดือนมีนาคม พฤษภาคม)

TAGS:
Posted by | 06-05-2558 | 14:42
0 total comment 0 | total like 816 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  816

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 06/05/2558 14:43:47

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • 1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


  แอ่วเหนือการเดินทาง  ท่านที่สนใจสามารถเดินไปเยี่ยมชมหมู่บ้านป่าสักงามได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ นั่งเรือข้ามเขื่อนแม่กวงใช้เวลาประมาณ 30 นาที อีกทางหนึ่งใช้รถยนต์เป็นพาหนะระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเส้นทางเชียงใหม่ - พร้าว


  Eat

  ที่กินใกล้เคียง

  แอ่วเหนือเจ้าของบทความ  แอ่วเหนือ
  แอ่วเหนือ
  278 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  high quality replica
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  swiss Mechanical mov
  watches
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r