+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงนิเวศ / เชียงใหม่


เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำและถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาว

เที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวเชิงนิเวศ

ภาพจาก

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำและถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาวเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ ป่าซับน้ำ คือ บริเวณป่าที่เป็นแหล่งซับน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชน มีพื้นที่ 2 แห่ง คือป่าบริเวณทิศเหนือของชุมชน มีลักษณะเป็นป่าดงดินมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบมีความอุดมสมบูรณ์ดินเปียกชื้นตลอดเวลา มีน้ำซึมออกมากักขังลักษณะเป็นหนองน้ำ แล้วไหลรินเป็นลำธารเล็กๆ 2 ลำห้วย ลำห้วยหนึ่งไหลผ่านกลางชุมชนลงห้วยบ้านที่ไหลผ่านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน อีก ลำห้วยหนึ่งไหลลงห้วยน้ำจางที่ไหลป่านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บริเวณป่าซับน้ำอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทิศเหนือของชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากป่าซับน้ำบริเวณแรก มีพื้นที่ต่อเนื่องไล่ขึ้นไปจนถึงบริเวณหน้าถ้ำหลวง ชุมชนเรียกบริเวณนี้ว่า ?สระ? เป็นพื้นที่หาอาหารป่าของชุมชนตั้งแต่อดีต อีกทั้งเป็นแหล่งที่มีความชื้นสูง มีน้ำผุดออกเป็นระยะ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำจัดอยู่ในกลุ่มแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ โดยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าซับน้ำที่มีความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกป่าสักงาม มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ สภาพพื้นที่มีความชุ่มชื้นสูงมาก การเข้าถึงพื้นที่สะดวกเนื่องจากทางเข้าอยู่ติดกับเส้นทางหลักในการเดินทางไปบ้านป่าสักงาม ถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ แต่ไม่มีหินงอก หินย้อย และถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของค้างคาวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ในบริเวณป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ ลักษณะพื้นที่มีความชุ่มชื้นสูง มีต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น และยังเป็นบริเวณที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมบวชป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และลำธาร เป็นประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมให้แก่ชุมชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

TAGS:
Posted by | 06-05-2558 | 14:47
0 total comment 0 | total like 976 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  976

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 06/05/2558 14:49:20

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • หมู่ 1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


  แอ่วเหนือการเดินทาง

  Eat

  ที่กินใกล้เคียง

  แอ่วเหนือเจ้าของบทความ  แอ่วเหนือ
  แอ่วเหนือ
  278 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  high quality replica
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  swiss Mechanical mov
  watches
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r