+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงใหม่


ศูนย์วัฒนธรรมไทเขินบ้านสันก้างปลา

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพจาก http://www.watsankangpla.com

ศูนย์วัฒนธรรมไทเขินบ้านสันก้างปลา เริ่มต้นจากการเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสันก้างปลาของพระครูสิทธิปัญญาภรณ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ศรัทธาประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนชาวไทเขินที่ถูกกวาดต้อนมาจากเชียงตุง   ในยุคเก็บผักใส้ซ้า   เก็บข้าใส่เมือง ซึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง  บำรุงพระสงฆ์สามเณรด้วยปัจจัย 4   เสมอต้นเสมอปลายแทบหาข้อบกพร่องไม่ได้ซึ่งพระครูสิทธิปัญญาภรณ์ได้เฝ้าสังเกตุเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดของเยาวชน การแต่งกาย  การทำบุญในพระพุทธศาสนา   สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวท่านเห็นว่าอีกไม่นานวัฒนธรรมใหญ่จะกลืนให้เลือนหายไป นึกถึงความเสียสละของชาวบ้านประกอบกับใจรักงานด้านวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว จึงนำเอาสิ่งของ  เครื่องใช้ในครัวเรือนที่เป็นของเก่าแก่ที่สนองตอบวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตมาตั้งแสดงไว้ตามห้องรับแขก หอสวดมนต์   เมื่อศรัทธาญาติโยมได้เรียนถามที่มาที่ไปก็จะเล่าให้ฟังว่าตั้งใจจะรวบรวมวัตถุทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ หากมีปัจจัยก็จะก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทเขินวัดสันก้างปลา

ในที่สุดจากแนวคิดความฝันกลายเป็นความจริงเมื่อ  คุณแม่เทียมจันทร์  นำบุญจิตต์   พร้อมลูกหลานของท่านได้บริจาคปัจจัยจำนวน 200,000 บาท เป็นกองทุนเริ่มต้นหลังจากนั้นชาวบ้านที่รู้ข่าวได้นำปัจจัยบ้าง วัตถุสิ่งของบ้าง เท่าที่จะหามาได้นำมาถวามแก่ทางวัดจนสามารถพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทเขิน  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนและผู้สนใจทั่วไปมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขินจากต่างอำเภอ  ต่างจังหวัด   และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเดินทางมาศึกษาดูงานอยู่โดยตลอด

จนในที่สุดพระครูสิทธิปัญญาภรณ์ได้ทุนวิจัยจากสำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2547  ให้ศึกษาเรื่อง  “ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินอำเภอสันกำแพง”  เมื่อทำวิจัยเสร็จสิ้นลง ได้แถลงผลการวิจัยต่อคณะกรรมการในกระทรวงวัฒนธรรมและมีโอกาสเข้าร่วมเสนอผลงานในระดับนานาชาติในที่สุดได้ยกระดับให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทเขิน ภูมิภาคเอเชีย

TAGS:
Posted by | 09-05-2558 | 15:01
0 total comment 0 | total like 896 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  896

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 09/05/2558 15:01:59

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  เที่ยวลำพูน
  น้ำตก
  เที่ยวอุตรดิตถ์
  แม่แตง