+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงนิเวศ / เชียงใหม่


ผาช่อ

เที่ยวเชิงนิเวศ

ภาพจาก   https://www.facebook.com/pages/ช่างภาพเชียงใหม่-ATK-WORK/1520741134811677?fref=ts

ความเป็นมา

          ประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแม่วางนั้น เดิมเมื่อปีพ.ศ. 2544 ได้มีหนังสือจากอุทยานแห่งชาติออกผ่านจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบในขณะนั้นว่า มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทองและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาด แม่วาง ที่มีทรัพย์การธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าสนใจหลายแห่ง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวผาช่อซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจมีลักษณะแปลกตาและก็มีความสวยงาม มีลวดลายวิจิตรพิศดาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 74,766 ไร่ มีศักยภาพเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ในขณะนั้นจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่คือ นางดวงดาว เตชะวัฒนาบวร ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการมาปฏิบัติงานทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วาง และได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติจนแล้วเสร็จ และประกาศพื้นที่แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติโดยใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติแม่วาง โดยประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 112 ของประเทศไทย โดยอุทยานแห่งชาติแม่วางมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ 3 อำเภอ และ 6 ตำบล ได้แก่อำเภอดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ ตำบลสันติสุขและตำบลยางคาม อำเภอจอมทองก็มีตำบลบ้านหลวง ตำบลข่วงเปา และอำเภอเม่วางก็มีตำบลทุ่งปี้ นับจากจุดเริ่มต้นของอุทยานแห่งชาติแม่วางก็ได้รับการพัฒนาจากสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ก็มาเริ่มการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เริ่มต้นจากแหล่งท่องเที่ยวผาช่อซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ลักษณะพิเศษ
          แหล่งท่องเที่ยวผาช่อนับเป็นจุดเด่นจากสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของผาช่อ คือตัวผาช่อซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นลักษณะเป็นหน้าผาดินตะกอนสูงประมาณ 30 เมตร หน้าผาดินตะกอนเกิดจากตะกอนที่สะสมบริเวณขอบแอ่ง หรือเชิงเขาของแนวเถือกเขาถนนธงชัย กลางตอนปลายยุคเธอชิลี่ ต่อมาเกิดสภาพธรณีแปรสัณฐาน ทำให้ตะกอนเชิงเขาดังกล่าวถูกดันขึ้นมาเป็นพื้นที่เนินเขา และพื้นที่รอนชัน ภายหลังน้ำกัดเซาะและชะล้างผิวหน้าดิน จึงเกิดเป็นหน้าผาที่มีความสวยงาม มีลวดลายวิจิตรพิศดาร จึงถือเป็นจุดเด่นซึ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวได้ไปเห็นก็จะทราบได้ทันที่ว่านี่คือผาช่อ

ความหมายของผาช่อ
          ที่มาของชื่อผาช่อ มาจากภาษาคำเมืองที่เขาเรียกผาจ่อ มีลักษณะเป็นช่อขึ้นมา คือในตัวของหน้าผาดินตะกอนจะมีช่อขึ้นไปสูงอีก ลักษณะเหมือนเสาโรมัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดูค่อนข้างแข็งแรงและก็ทำให้มีภาพนึกถึงสถานที่ของต่างประเทศ และนอกจากนี้ตัวผาช่อจะมีจุดสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่า ถ้าเราไปตรงผาช่อจะมีอยู่ 3 แห่งที่มีลักษณะใก้ลเคียงกัน คือ ผาช่อจะมีระบบนิเวศน์ที่เป็นเฉพาะถิ่น คือจะมีสัตว์ป่าและก็มีชนิดพันธุ์ไม้ที่แตกต่างจากตัวแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ น้ำตกหรือถ้ำจะไม่เหมือนกันและก็ตัวของผาช่อจะมีสัตว์ป่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่น เนื่องจากป่าจะเป็นป่าเต็งรัง ป่าระบบนิเวศน์โดยรอบของตัวผาช่อจะมีความสวยงามและก็ทำให้เราได้ศึกษา ได้ชมความสวยงามและได้ศึกษา
ลักษณะทางธรณีวิทยาอีกด้วย ตัวอย่างของสัตว์ป่าซึ่งเราอาจจะพบเห็นได้ในเวลาที่เราไปเที่ยว อย่างที่เห็นกันชัด ๆ คือมีนกจำนวนมาก ทั้งนกอพยพและนกท้องถิ่น และต่อมาก็คือพวกไก่ป่าซึ่งจะคุ้นเคยกับคนมาก ยังมีสุนัขจิ้งจอกอีก ซึ่งถ้าเรามาตอนกลางคืนเราจะพบมูลอยู่แป็นประจำ ในบริเวณที่พบนกอพยพจะพบในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะเป็นนกประเภทนกเป็ดจะมาบินวนเวียนอยู่ใกล้ ๆ เพราะว่ามีอ่างน้ำก็จะมาอาศัยอยู่ด้วย

การดูแล
          ในบริเวณที่มีสัตว์ป่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหลัก ๆ ที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไป จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะให้คำแนะนำ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ ในการเข้าไปจะมีป้ายสื่อความหมายให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือสื่อความหมายต่าง ๆ ที่จะให้ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชม ซึ่งจะเป็นป้ายสัญลักษณ์ตามมาตรฐานทั่วไป สัญลักษณ์บอกข้อความ เช่น ห้ามขูดขีด ห้ามยิงปืน ห้ามส่งเสียง หรือไม่ก็ห้ามเข้าไปในบริเวณที่ห้ามเข้า หรือว่าให้เดินเส้นทางเดียว หรือระวังลื่น ระวังหกล้ม อะไรพวกนี้ ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวอยากจะดูชีวิตสัตว์ช่วงกลางคืนก็สามารถดูได้ โดยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อน แล้วเจ้าหน้าที่จะช่วยดูแลและเป็นผู้นำพาไป

  พันธุ์ไม้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วางและที่ผาช่อจะเป็นบริเวณของป่าเต็งรัง จะมีพันธุ์ไม้เป็นลักษณะเด่น ๆ ก็เป็นพวกเต็งรัง เฮียงพวง ไม้ปลงป่าซึ่งมีเป็นจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่บริเวณของผาช่อ ซึ่งเป็นแหล่งปลงที่น่าจะใหญ่มาก เพราะว่าจากการศึกษาแล้วว่า ระบบนิเวศน์ของปลงป่าที่อยู่ในป่าเต็งรังของบริเวณผาช่อจะมีพื้นที่กว้างขวาง และก็มีความอุดมสมบูรณ์มาก จะสังเกตุได้ว่าจะเป็นไม้ใหญ่ ๆ พวกไม้ยืนต้น และตัวปลงป่าจะเป็นไม้พุ่ม ไม้ชั้นล่าง ไม้เต็งรัง ไม้เฮียงพวงจะมีลักษณะเป็นไม้ผลัดใบ ในบริเวณผาช่อจะเป็นต้นไม้เต็งรังรุ่น 2 เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ดังกล่าวเมื่อก่อน ๆ ที่จะประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ จะมีชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ตรงพื้นที่ดังกล่าว พวกทำฟืนเผาถ่าน หลังจากอุทยานเข้ามาควบคุมดูแลป่าทำให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์ ก็เลยเป็นสภาพป่ารุ่นที่ 2 โดยต้องทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ด้วย จากการมีส่วนร่วมของท้องที่ดังกล่าวของอำเภอดอยหล่อดีมาก จึงทำให้สามารถดำเนินการประกาศจัดตั้งได้ภายใน 8 ปี ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งถือว่าใช้ระยะเวลาเร็วมาก เนื่องจากว่าชุมชนเข้าใจแล้วก็มีส่วนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ถ้านักท่องเที่ยวที่สนใจและจะเข้าไปเที่ยวก็สามารถพักค้างคืนได้ โดยจะมีลานกางเต้นท์ให้ และก็มีบ้านพักไว้คอยบริการที่สามารถให้บริการได้ตอนนี้มีอยู่ 4 หลัง แต่ถ้าจะกางเต้นท์สามารถกางได้ 100 – 200 หลัง

 บริเวณของผาช่อหากได้มีการศึกษาระบบนิเวศน์ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ก่อนจะดีมาก แต่เนื่องจากได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว ในขั้นตอนของการศึกษาทางวิชาการก็ยังเป็นแค่เบื้องต้น ถ้าอาจารย์หรือนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาช่วยในการทำการศึกษาก็จะดีมาก เพราะเป็นเฉพาะด้าน ซึ่งก็จะมีพวกพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พวกพันธุ์พืชนี้ก็จะเป็นไม้เต็งรังทั้งหมด อย่างเรื่องของการทดแทน Sucession ก็จะดี จะทำให้รู้อัตราส่วนของการเติบโต และการตายไปของพันธุ์ไม้ในบริเวณผาช่อ และอีกอย่างระบบนิเวศน์ที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้น ก็คือเป็นระบบนิเวศน์เฉพาะถิ่น เพราะฉะนั้นพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ก็จะแตกต่างจากป่าเต็งรังที่อื่น โดยเฉพาะปลงป่าซึ่งมีจำนวนมาก ถ้าไม่มีการศึกษาพืชที่อื่น ๆ อาจจะสูญพันธุ์ หรืออาจจะถูกลักขโมย แต่ที่นี้ยังเป็นบริเวณที่กว้างขวางมีอยู่หลายพันไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากและหาชมได้ยาก เป็นที่ที่มีบริเวณกว้างขวาง อีกอย่างหนึ่งเป็นป่าผลัดใบที่ใกล้ชุมชนเป็นส่วนมาก ก็จะถูกชาวบ้านบุกรุก เพราะเวลาหน้าแล้งถ้าป่าผลัดใบลงไปก็จะเหมือนป่าเสื่อมโทรมจะโล่ง ๆ แต่ว่าที่นี่จะได้รับความร่วมมือจากชุมชนโดยเจ้าหน้าที่อุทยานได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน กับฝ่ายปกครองท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันดูแล จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่าแทนที่จะใช้แต่ทรัพยากรเพียงอย่างเดียว ก็ควรจะหันมาช่วยกันดูแลรักษาและก็จัดการทรัพยากรให้ยั่งยืนต่อไป จึงอยากให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมให้สนับสนุนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และเรื่องของการศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติอันได้แก่ พันธุ์พืชที่อยู่โดยรอบตัวผาช่อ และก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวผาช่อที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันอีก 2, 3 แห่งที่เหมือนกัน แต่ว่าความอลังการยิ่งใหญ่วิจิตพิศดารจะสู้ตัวผาช่อไม่ได้ แต่ลักษณะการเกิดจะเหมือนกัน คือแหล่งท่องเที่ยวกิ่วเสือเต้นกับแหล่งท่องเที่ยวผาแดง ซึ่งเวลาขึ้นไปชมจะเห็นภาพของอำเภอทั้งอำเภอ ของอำเภอดอยหล่อจะสวยงามมาก

          การเดินทางเข้าไปที่ผาช่อมีถนนแต่ยังไม่ค่อยสะดวก คือเป็นถนนลูกรังบดอัด ซึ่งเมื่อถึงเวลาหน้าน้ำก็จะโดยน้ำกัดเซาะ ยังต้องมีการปรับปรุงถนนอีก ทางเข้าที่จะต้องมีการปรับปรุงอยู่ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง แต่ตอนนี้ก็สามารถเข้าไปชมได้ แต่ต้องใช้ยานพาหนะที่เป็นพวกรถปิกอัพหรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อหรือถ้าไม่มียานพาหนะดังที่กล่าว ก็ควรจะติดต่อเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ เพื่อที่จะประสานงานและนำเอารถของอุทยานเข้าไปส่งให้ ถ้ามีความสนใจอยากสอบถามรายละเอียดในตอนนี้ก็สามารถสอบถามได้ที่หัวหน้าอุทยานโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 081 881 4729 ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าไม่มีสัญญาณขอให้กดเรียกซ้ำ ๆ เพราะอยู่ในป่าสัญญาณจะไม่ดี แต่อีกไม่กี่วันทางอุทยานจะเปิดโทรศัพท์เป็นเบอร์กลางให้สอบถามได้อีก

โครงการต่อไป
          ในเบื้องต้นอุทยานจะพัฒนาในสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ ซึ่งเป็นตัวโดดเด่นที่สุดของอุทยาน ก็มี 1 เรื่องของถนนในแหล่งท่องเที่ยว 2 ลานจอดรถ3 ห้องสุขาและศาลาพักผ่อน สุดท้ายก็คือเส้นทางเดินศึกษาทางธรรมชาติ ซึ่งทางเดินเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ จะประกอบไปด้วย Headtail และตัวสถานีต่าง ๆ สิ่งก่อสร้างที่อยากจะทำให้เสร็จเร็วที่สุด คือ จุดถ่ายรูปที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและถ่ายรูปได้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปสัมผัสหรือขูดขีดกับตัวผาช่อ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเปราะบางทำให้เกิดการสึกกร่อน

          จำนวนนักท่องเที่ยวที่สามารถจะต้อนรับได้ประมาณวันละ 100 คนต่อวัน เพราะว่านักท่องเที่ยวจะเข้าไปเที่ยวโดยทะยอยกันเข้าไป คือเข้าออกต่อ 1 วัน แต่มีสิ่งที่จะขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยว คือเรื่องของการกำจัดขยะ การไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งผาช่อเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สร้างความสวยงาม ความแปลกตาไว้ให้ค่อนข้างสมบูรณ์กับผู้ไปเที่ยวได้ชม ซึ่งการค้นพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ถือว่าเป็น Unseen อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ว่ากันว่าสามารถเทียบชั้นได้กับแกรนด์แคนยอนเลยทีเดียวเพราะผาช่อเกิดจากตะกอนของแม่น้ำปิง ก่อตัวขึ้นเป็นชั้นจนมีลวดลายที่สวยงาม และมีขนาดใหญ่เป็นปรากฏการณ์แสนน่าที่ง ควรที่เราซึ่งเป็นประชาชนคนทั่วไปเมื่อไปเที่ยวแล้วก็ควรจะดูแลรักษาสมบัติที่ธรรมชาติให้มานี้ให้คงคุณค่ายาวนานต่อไป.


ที่มา www.stou.ac.th/study/sumrit/8-58/page2-8-58.html

TAGS:
Posted by | 26-08-2558 | 11:43
0 total comment 0 | total like 1,661 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  1,661

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 26/08/2558 13:10:05

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • อุทยานแห่งชาติแม่วาง เชียงใหม่


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  high quality replica
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  swiss Mechanical mov
  watches
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r