+ เพิ่มบทความใหม่

จังหวัด อุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

ดินแดนบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก และเมืองลับแล ดินแดนเมืองโบราณ ที่มีตำนานกล่าวขายมากมาย อุตรดิตถ์เป็นเมือง ขึ้นชื่อของแร่ขนิดหนึ่ง มีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย เช่น
    วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
    วัดพระแท่นศิลาอาสน์
    วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
    วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
    บ่อเหล็กน้ำพี้

ดอกไม้ประจำจังหวัด คือดอกประดู่ และมีต้นสักเป็นต้นไม้ ประจำจังหวัด